Hvad sker der, når aflysningen af ​​lejemålet finder sted?

Lejekontrakten har en fast løbetid. Dog kan det annulleres af ejeren eller lejeren på de vilkår, der er reguleret af loven.

Hvad sker der, når aflysningen af ​​lejemålet finder sted?

Afslutning af lejekontrakten

Når du bestemmer a lejemål Ejeren og lejer fastlægger den kontraktlige varighed, der skal respekteres af begge parter.
Det kan dog ske, at ejeren eller lejer er i stand til at skulle opløse kontrakten inden udløbet. En hypotese er den opløsning konsensus af kontrakten, en anden hypotese er den ensidige tilbagetrækning af en af ​​parterne.

Dirigent tilbagetrækning

Lejer kan når som helst trække sig ud af kontrakten inden fristen.
Det er imidlertid nødvendigt, at der er alvorlige grunde begrunde behovet for at trække sig tidligt fra kontraktens naturlige udløb.

Afslutning af lejekontrakten


Loven erkender denne ret, selv om den ikke udtrykkeligt er reguleret i kontrakten med passende klausul.

Under hvilke betingelser kan lejer udøve opsigelsesretten?

Loven anerkender indehaveren muligheden for at trække sig tilbage ved at sende ophævelse af kontrakten af leje kun i nærvær af specifikke grunde.

Hvad er de alvorlige grunde? Ifølge konstant retspraksis overvejes der alvorlige grunde objektive forhold, der ikke er relateret til lejerens vilje, uforudsigelige og der kommer til afslutning af lejemålet.
den leasinggiver kan dog udfordre årsagerne fra dirigent og i tilfælde af en tvist vil ejeren kontakte den retslige myndighed, der kan komme ind i ovennævnte fordele grunde.
I slutningen af ​​forsøget vil det være op til dommeren at etablere legitimering af det samme og det rigtige eller ej af lejeren at trække på forhånd.

VilkĂĄr og tidspunkter for at anmode om annullering af lejekontrakten

For at kunne bede om tidlig opsigelse det er nødvendigt at respektere nogle modaliteter og tider. Afbrydelsen af ​​kontrakten inden udløbet af lejekontrakten kan i det mindste kræves af lejeren 6 måneder opsigelse med hensyn til den dato, hvor den er bestemt til at forlade den lejede ejendom Fristen reduceres til tre måneder, når der er fastsat en kontrakt om midlertidig brug.

Dirigent tilbagetrækning


Hvordan kan man anmode om tilbagekaldelse? Anmodningen skal fremlægges skriftligt af lejeren med angivelse af de alvorlige grunde og skal sendes til udlejeren gennem registreret brev med returkvittering.
De alvorlige grunde skal meddeles udlejeren, således at lejerens objektive nødvendighed om at opgive ejendommen vurderes. Bevis for sandheden af ​​de alvorlige grunde skal kun gives, hvis du går for en dommer i tilfælde af tvister af udlejer.
Eksempelvis udgør den alvorlig grund Tilstedeværelsen i kontraktens lokaler af åbenbare fænomener fugtighedder sandsynligvis vil kompromittere sundheden hos dem der bor der. Tilbagetrækning er tilladt også i nærvær af højt lyde ikke på grund af ejerens ansvar. Tænk på den fejlbehæftede elevator eller støj fra det tilstødende klimaanlæg, der overstiger den normale tolerance tærskel fastsat ved lov.
Et andet grundlæggende aspekt er, at i brevet sendt til udlejer datoen for frigivelse af bygningen af lejeren.

Hvad sker der i tilfælde af manglende overholdelse af bekendtgørelsen

I tilfælde af, at lejeren frigør lejligheden uden at underrette eller undlade at overholde de betingelser, der er fastsat i loven, skal betale ejeren nogen erstatning for erstatning fra sidstnævnte led.
Af de skader, der er forbundet med den forventede restitution af bygningen, skal ejeren give demonstration under retssagen.

Hvad er virkningerne af opsigelsen af ​​lejeren

Også i tilfælde af anmodning om tidlig opsigelse af lejemålet, vil lejeren blive afholdt på betaling af gebyret aftalt, indtil den faktiske udgivelse af ejendommen.
Det depositum, der betales af lejeren ved underskrivelsen af ​​kontrakten, forbliver ligeledes, da den er stillet som garanti for skade på ejendommen. I tilfælde af opløsningen af ​​lejemålet skal udlejer altid nødt til kontrollere den mulige tilstedeværelse af skade forårsaget af boligen, og kun i tilfælde af mangel kan sikkerheden returneres til lejeren.

Konventionel lejekontrakt

Som tidligere forventet, kan i lejekontrakten indtastes af parterne, der gennemgĂĄr bestemmelse, af klausuler som regulerer muligheden for lejeren at afbryde den kontraktlige forpligtelse pĂĄ forhĂĄnd pĂĄ en anden mĂĄde end lovens bestemmelser.
Der kan gives yderligere grunde til de alvorlige grunde, der er fastsat i loven og forskellige metoder til at formidle hensigten om at opsige kontrakten. For eksempel kan tilbagekaldelsen meddeles via telegram, fax eller i en anden form end det anbefalede brev.
Der kan forudses en opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder: i dette tilfælde skal ejeren ikke formelt acceptere tilbagekaldelsen.

Skatteforpligtelser og forpligtelser

I tilfælde af opsigelse af kontraktforholdet fastsætter loven betaling af en 'skat alle 'agentur af indtægter. Det er godt at vide, at ved tilbagekaldelse af lejekontrakten vil det være den person, der recedes at skulle betale den relative skat.

Tilbagetrækning fra ejeren

I modsætning til lejeren, for hvem er det loven at fastsætte, at tidlig opsigelse fra lejemålet kan ske til enhver tid, for ejeren af ​​ejendommen er der større begrænsninger. Han kan ikke fratræde frit inden kontraktens frist.
Dette betyder ikke, at for udlejeren der er ingen mulighed for opløse bindingen lovlig.
Selv for ejeren udgør lejekontrakten ikke en uopløselig obligation, men der er større grænser og betingelser, der skal respekteres.
Hvis ejeren rent faktisk ønsker at genoprette lejemålets tilgængelighed, vil han være i stand til at give meddelelse, så længe bestemte metoder og vilkår overholdes.
Det er i alle henseender af en afbestilling for færdig leje med manifestationen af ​​viljen af Forny ikke videre kontrakten.

Tilbagetrækning af lejekontrakten


I tilfælde af lejemål til privat brug med en varighed på 4 år med fornyelse i yderligere 4 år skal leasinggiveren formidle sin hensigt om at fornægtelse af fornyelse til lejeren, mindst 6 måneder før den første frist. Månederne vil være 12 eller 18 for ikke-boligejendomme.
Ejeren kan derfor udtrykke sit ønske om ikke yderligere at udvide kontraktforholdet ved at sende et anbefalet brev eller ved en bekræftet post.
I tilfælde af ikke-fornyelse ved den første frist, er der behov for detaljer grunde til nægte forlængelsen af kontrakten.
Ejeren kan have flere grunde, men jeg grunde som loven tillader at forhindre automatisk fornyelse af lejekontrakten ved den første kontraktlige frist, er fastsat ved kunst. 3 i lov af 9. december 1998 n. 431. I aflysning brev udlejeren skal angive ovennævnte grunde på en eksplicit og detaljeret måde, idet der også angives udstedelsesdato for ejendommen. Årsagerne loven indeholder:
• ejendommens bestemmelsessted til udlejers personlige brug
• mulighed for, at lejeren har en yderligere ejendom, der skal bruges som bolig
• manglende brug af lejerenes lejede aktiv
• genopbygning, nedrivning og ombygning af bygningen, inden for hvilken den lejede bygning er beliggende
• manifestation af husejerens vilje til at sælge ejendommen.
I tilfælde af at afbestillingen er sendt af ejeren efter den første kontraktlige frist, er leasinggiveren ikke forpligtet til at angive nogen begrundelse, for så vidt som det er tilstrækkeligt for meddelelsens gyldighed, at hans vilje klart fremgår.
Afbestillingen skal i hvert fald meddeles ved anbefalet brev 6 måneder inden udløbet af de næste 4 år. Fristen er fastsat i tilfælde af tab af fortabelse.
Faktisk, hvis ejeren ikke respekterer fristerne for afsendelse af annullering, vil kontrakten blive fornyet automatisk i lige tid og under de samme betingelser.Video: