Bortskaffelse af vand fra den første regn

Betydningen af ​​at bortskaffe regnvand, der ofte forårsager oversvømmelse.

Bortskaffelse af vand fra den første regn

Smaltimento acque di prima pioggia

I kommercielle industrielle aktiviteter mv. Eller i alle de produktive aktiviteter, de har afdÌkkede omrüder ikke behandlet grønt men bestemt til parkeringspladser, sorteringsomrüder, lagerlokaler, udstillinger mv., loven (lovdekret 151/99) krÌver adskillelse af første regnvand (eller udvaskningsomrüder) fra dem, der kan udledes direkte i kloakken.

For første regnvand forstüs det generelt, at det svarer til de første 2,5-5 mm vand jÌvnt fordelt over hele den pügÌldende overflade.
For beregning af de relative strømningshastigheder antages denne vÌrdi at forekomme over en periode pü 15 minutter;
koefficienterne for tilstrømning til nettet betragtes som lig med 1 for overfladerne asfalteret eller vandtÌt og 0,3 for gennemtrÌngelige af enhver art.
De til sidst dyrkede overflader er udelukket fra ovennĂŚvnte beregning.
Når den meteorologiske begivenhed er udtømt, inden for rammerne af 48-72 timer Efterfølgende skal aktiveringen af ​​operationerne til tømning af det første regnvand garanteres;
Disse farvande skal normalt leveres til sort netto.
De farvande, der henvises til i objektet, skal indeholde passende forseglede tanke at ifølge de behandlede overflader ogsü kan reprÌsenteres af prÌfabrikerede systemer.

Kombination af funktionen af ​​adskillelse af vand fra den første regn også af dekantering og adskillelse af ikke-emulgerede olier og carbonhydrider.
I mangel af forskellige krav overvejes det før regn den der svarer til et volumen svarende til 5 mm bundfald jÌvnt fordelt pü drÌnfladen for meteoriske hÌndelser, der er mindst 48 timer fra hinanden.
OvenstĂĽende er illustreret et system af SHUNT til behandling af sĂĽdanne farvande.Video: (THRIVE Danish) THRIVE: Hvad i alverden er det der krĂŚves?