UNI 10738 standard

UNI 10738/2019 beskriver de opdaterede kriterier for at verificere sikkerheden af ​​gasanlæg til husholdningsbrug og lignende brug med en effekt på højst 35 kW.

UNI 10738 standard

UNI (Italiensk nationalforeningsorgan) har officielt offentliggjort standarden UNI 10738: 2012. Denne standard beskriver de opdaterede kriterier for at verificere sikkerheden af ​​gasanlæg til husholdning og lignende brug. Referencegasapparaterne har en effekt på højst 35 kW. For dem er referencenormerne for design og installation af gasanlæg fortsat UNI 7129-standarden for metangasplanter, de seneste opdateringsdatoer fra 2008 og UNI 7131.
Normen UNI 7131 refererer til LPG-væsker (flydende propangas) til husholdningsbrug, der ikke leveres af et distributionsnet. Det ultimative formål med UNI 10738: 2012 er at fastslå, om det kontrollerede anlæg er sikkert og derfor stadig kan bruges, eller hvis det er nødvendigt at gennemføre interventioner på den. Indtil nu var UNI 10738 af 1998 kun anvendt til gasanlæg med indenlandsk eller lignende anvendelse, og som allerede den 13. marts 1990 eksisterede.

tubi gas metano manometri

Normen udgjorde derfor den eneste henvisning, inden loven 46/90 trådte i kraft og blev erstattet af D.M. 37/08. UNI 10738 af 1998 blev brugt til at verificere de væsentlige sikkerhedskrav i gasanlæg til husholdningsbrug og lignende brug senest den 31. december 1998. Alt dette med hensyn til to andre referencer Lovgivningsmæssig: lov 266/97 og D.P.R (præsidentdekret) nummer 218 af 1998.
I mange af de gamle bygninger der findes i vores land, er der ofte husholdningsanlæg, der har eksisteret i over ti år og ikke har en overensstemmelseserklæring (D.M. 37/08). I sådanne tilfælde gør standarden, som netop er offentliggjort, det muligt at kontrollere dens sikkerhed og holde øje med den ved at dokumentere den med en teknisk verifikationsrapport og den efterfølgende overensstemmelseserklæring vedrørende interventionerne. Generelt forekommer disse særlige situationer kun i tilfælde af udskiftning af kedler eller behovet for forbindelse til metaniseringsnetværket.
Det skal bemærkes, at UNI 10738 ikke finder anvendelse på anlæg, der henhører under forholdene i brandbekæmpelsesmetoden (ministerdekret af 12. april 1996). 10738-standarden følger, opdaterer og integrerer de kontroller, som den gamle har med nye elementer udgave der gør det muligt for teknikeren at kontrollere, om anlægget har de væsentlige sikkerhedskrav.

Vigtige sikkerhedskrav i UNI 10738/12

De væsentlige sikkerhedskrav i UNI 10738/12 er: Tætheden af ​​det indre gas system, egnetheden af ​​de materialer, der anvendes til at gøre systemet inklusiv sammenføjningssystemerne og de relative lægemetoder og installationsrummets egnethed af apparaterne og deres kompatibilitet, egnetheden af ​​ventilation og ventilation af lokalerne, når det er nødvendigt, det korrekte drift af apparater og beslægtede kontrolanordninger, regulering, sikkerhed, evakueringssystemernes forbrændingsprodukters korrekte funktion og den relative kompatibilitet med apparaterne i henhold til UNI 10845 af 2000.

fiamma gas metano

Resultaterne af ovenstående kontrol skal være i detaljer beskrevet af verifikations teknikeren på en specifik teknisk verifikationsrapport. Den tekniske verifikationsrapport er i sin tur bilag A til samme standard UNI 10738/12.
Den samme tekniker verifikator, på samme måde som den 1998-version af den angivne standard, kan den udtrykke tre niveauer af vurdering i forhold til det analyserede system: anlægget kan være egnet til drift, planten kan være egnet til midlertidig drift og endelig systemet Må ikke være egnet til drift.
I andet og tredje tilfælde skal anlægget være henholdsvis og strengt tilstrækkeligt til standarderne indenfor 30 dage eller blive sat i brug.Video: A National Conversation on Civility - Live from George Washington University