Skat datoer: alle pĂĄ fast ejendom i modellen 730/2019

Blandt de vigtigste skattefrister for skatteyderne finder vi det, der vedrører 730-modellen, i år også i en færdigudviklet version, der kan ses online.

Skat datoer: alle pĂĄ fast ejendom i modellen 730/2019

Udløb 730

En af de vigtigste skattefrister for skatteyderne er den, der vedrører afkastet, den udløb 730 som siden 2015 også er i en forkompileret form.
I denne artikel opsummerer vi alle udgifter til bygninger og afgiftsopgørelser for de bygninger, der er medtaget i selvangivelsen.

Frist 730 2015: emner der kræves til præsentation og datoer

Medarbejdere og pensionerede medarbejdere præsenterer indtægtsafkastet med 730-modellen, som fra 2015 også kan være i en færdigudviklet version, dvs. allerede gennemført af Skattekontoret på grundlag af data, der allerede er i besiddelse.

skattefrister

De kan bruge model 730/2015 de skattepligtige, der modtog i 2014:
•indkomst fra beskæftigelse og indkomst svarende til medarbejdernes (f.eks. co.co.co. og projektarbejdsaftaler);
•indkomst fra jord og bygninger
•kapitalindkomst
•selvstændig indkomst, for hvilken momsnummer ikke er påkrævet (f.eks. selvstændig erhvervsvirksomhed, der normalt ikke udøves)
•forskellige indtægter (fx indtægter fra jord og bygninger i udlandet)
•En del af indkomsten er underlagt særskilt beskatning.
Der skal lægges særlig vægt på frister vedrørende 730-modellen for skatteyderne, der er:
•Fra 15. april 2015: Adgang via Telematiktjenester fra Revenue Agency til den færdigudfyldte indkomstskat
•pr. 17. juli 2015: præsentation til din skattemyndighed, CAF eller kvalificeret fagmand for 730-erklæringen og konvolutten, der indeholder valget for destinationen 8, 5 og 2 pr. tusinde af IRPEF eller modtagelse af en kopi af erklæringen og Model 730-3 afviklingsprospekt fra tilbageholdelsesagent, CAF eller kvalificeret fagmand.

Udløb 730: Indkomst af bygninger

Ved at bo på huset kapitel i afkastet, i model 730 skal indkomsten fra bygningerne angives først i den relevante tabel B.
Især har vi:
- AFSNIT I Indkomst af bygninger: det skal bruges til at erklære indkomst af bygninger og for hver ejendom skal en linje B (fra B1 til B8) udfyldes med angivelse af dataene på de udlejede ejendomme, om der skal indføres indkomst til almindelig beskatning eller i tilfælde af mulighed for regimet for den tørre kupon og dataene for de ejendomme, der ikke er leaset (fx hovedbygning, ejendomme til rådighed eller ydet på lån til fri brug).
- AFSNIT II Oplysninger vedrørende lejemål: Dette afsnit skal udfyldes med oplysninger om registrering af lejekontrakter, hvis der er mulighed for at anvende tørkuponen eller en indkomstreduktion på 30% ved anvendelse af almindelig beskatning.

Udløb 730/2015: Udgifter vedrørende de egenskaber, der skal angives

udløb 730

Stadig med hensyn til fast ejendom, i 730-modellen er der også en række fradrag og skattefradrag. Især er det på billedet E Afgifter og udgifter at vi finder:
- Renteafdrag for realkreditlån til køb af hovedbygningen (linje E7): Renteudgifter, tilknyttede gebyrer og opskrivningsandele afhængig af indekseringsklausuler for realkreditlån skal angives for kontrakter om køb af bygninger, der anvendes som primære boliger.
- fradrag for udgifter afholdt af universitetsstuderende (linje fra E8 til E12): skal angives med kode 18 udgifter afholdt for studerende, der er indskrevet på et universitet i en anden kommun end bopæl for lejeafgifter, der hidrører fra kontrakter, der er fastsat eller fornyet på grundlag af til loven om leasing af boligbyggeri eller gebyrer i forbindelse med gæstfrihedskontrakter samt til opgave i nydelse eller leasing, der er fastsat ved institutioner for studieretten, universiteter, kollegier, der er lovligt anerkendt, institutioner uden formål med overskud og kooperativer.
For at drage fordel af fradraget skal universitetet være placeret i en kommune mindst 100 kilometer væk fra den studerendes bopælssted og under alle omstændigheder i en anden provins eller på en medlemsstats område eller i en af ​​de stater Det europæiske økonomiske område, hvor udvekslingen af ​​oplysninger er mulig.
Fradraget skyldes også, hvis udgifterne er afholdt for de skatteafhængige familiemedlemmer. Beløbet, der angives i linjen, må ikke overstige € 2.633.
- fradrag for udgifter til køb eller opførelse af lejede boliger (linje E32): Skatnyt for 2015 er fradraget fra den samlede indkomst i tilfælde af køb eller opførelse af boliger, der skal tildeles lejekontrakten. Støtten vedrører især køb af nybyggede boligejendomme, solgt pr. 12. november 2014, solgt af byggefirmaer og bygningskooperativer, køb af boligejendomme, der er underlagt renoveringsarbejde., eller restaurering og konservativ rehabilitering overført af ejendomsrestruktureringsvirksomheder og bygningskooperativer eller opførelse af boligejendomsenheder på byggepladser, der allerede ejes af skatteyderne, inden arbejdet påbegyndes, eller hvor ejendomsrettigheder allerede er anerkendt.
- fradrag af udgifter til renovering af bygninger (linjer fra E41 til E44): Det er nødvendigt at angive udgifterne i år 2014 eller i tidligere år til renovering af byggematerialet (renovering, køb eller tildeling af bygninger, der tilhører renoverede bygninger, interventioner i forbindelse med vedtagelse af foranstaltninger jordskælvsresistent og til udførelse af værker til statisk sikkerhed).
- fradrag for udgifter til renovering af renoverede bygninger - mobile bonusser (Linje E57): for skatteyderne, der drager fordel af det 50% fradrag, der kræves til renovering af byggematerialet, indregnes et fradrag på 50% i forhold til udgifterne fra 6. juni 2013 til 31. december 2014 for køb af møbler og store husholdningsapparater af en klasse, der ikke er lavere end A +, samt A til ovne, til udstyr, for hvilke energimærket er forsynet, med det formål at indstille objektet til at blive renoveret.
- fradrag for udgifter til interventioner med det formĂĄl at spare energi (linjer fra E61 til E63): De udgifter, der er afholdt fra 2008 til 2014, skal angives til interventioner rettet mod energibesparelse af eksisterende bygninger, af en hvilken som helst kadastral kategori, endog landdistrikterne (energifornyelse af eksisterende bygninger, indgreb pĂĄ kabinettet af eksisterende bygninger, installation af solpaneler, udskiftning af vinterkonditioneringssystemer).
- fradrag for lejeafgifter (AFSNIT V): De leverede fradrag er de for lejere af boliger, der benyttes som hovedbolig (Rigo E71), for lejere af boliger, der anvendes som hovedbolig udlejet med kontrakter under det konventionelle regime, for leje til unge til hovedhus og fradrag for medarbejdere, der overfører opholdet til arbejde (Rigo E72).

Udløb 730: Den forudindstillede indkomstskat

Fra og med 15. april, på Revenue Agency's hjemmeside, den Forfyldte model 730 til fordel for lønmodtagere og pensionister, der præsenterede 2013-modellen for indkomst i 2013 og modtaget fra indehaveren 2015 UNIQUE Certification (som i år erstatter CUD) med oplysninger om indkomst af afhængige og lignende job og / eller pensionsindkomst modtaget i 2014.

udløb 730 2015

Modellen siges at være forkompileret, fordi der er en række data, der allerede er indtastet af Revenue Agency, fordi de allerede er i besiddelse som:
•dataene indeholdt i Single Income Certification (den gamle CUD),
•data vedrørende rentegodtgørelsen på realkreditlån, forsikringspræmier og socialsikringsbidrag, som meddeles indtægtsagenturet af de fag, der yder landbrugs- og jordlån, af forsikringsselskaber og af socialsikringsinstitutioner
•nogle data, der er indeholdt i beskatningserklæringen for det foregående år (f.eks. de afgifter, der giver ret til fradrag, opdeles i flere årlige rater, som f.eks. udgifterne til genopretning af byggematerialet, skattelettelserne og de rapporterbare overskud) ;
•andre data, der er til stede i skatteregistret (for eksempel betalinger foretaget med F24-modellen og bidragene til husarbejdere).
For at få adgang til Forfyldte model 730 på indtægtsagenturets hjemmeside skal du have pin-koden for at spørge:
-onlineved at fĂĄ adgang til agenturets hjemmeside agenziaentrate.gov.it og indtaste nogle personlige data;
- via telefon kalder den automatiske telefonsvarertjeneste pĂĄ 848.800.444
-på kontoret, fremlæggelse af et identitetsdokument.

Model 730 almindelig og forenklet: forskellene

Dem, der modtager 730-modellen i en forkompileret form, er ikke forpligtet til at bruge den, da de også kan vælge at erklære deres indkomst med den almindelige model. Den væsentligste forskel er naturligvis de omkostninger, som man allerede har angivet, og i den anden ikke.
Men det må også siges, at ikke alle de udgifter, som skattebetaleren gør, allerede er angivet i den fyldte selvangivelse, som f.eks. Sundhedsudgifter.
Hvad angår fradrag for interventioner af bygning renovering, energibesparelser og mobile bonusser er det desuden angivet, at de kun placeres i 730-kompileret, hvis arbejdet startede før 2014, ellers skal de altid angives af skattebetaleren.Video: