Faciliteter til fjernelse af arkitektoniske barrierer

Reduktion af 4% moms, IRPEF bidrag og fradrag (50% og 19%) til støtte for handicappede eller deres familiemedlemmer, der arbejder i deres hjem.

Faciliteter til fjernelse af arkitektoniske barrierer

Arbejd derhjemme for handicappede og gavnlige rammer

barriere architettoniche

Hvordan lovgivningen møder handicappede, der er tvunget til at arbejde hjemme for at fjerne arkitektoniske barrierer?
Bygning interventioner, såsom restaurering af badeværelset, udvidelsen af ​​dørene for at lade kørestolen passere, installation af trappehejs og mange andre kan nyde fordele.
Der er fordele af forskellige typer: nedsættelse af momssatsen, indbetaling af bidrag og muligheden for at foretage IRPEF-fradrag.

4% moms for eliminering af arkitektoniske barrierer

Realiseringen af ​​værker med det formål at overvinde eller fjerne arkitektoniske barrierer giver mulighed for anvendelse af4% moms. Det er muligt at anvende det til interventioner vedrørende eksisterende bygninger samt køb af midler, der er nødvendige til at gå og hæve handicappede (f.eks. Trappehejs) og også til teknisk og informativ hjælpemidler, der har til formål at lette selvforsyning.
Den 4% subsidierede moms er kun tilladt, hvis køberen er handicappet eller højst en af ​​hans familiemedlemmer. For at få det, skal følgende præsenteres for virksomheden, der skal fakturere værkerne papirer:
- certifikat udstedt af den kompetente ASL, der bekræfter, at der er en funktionel invaliditet, der falder mellem de 4 formularer, der er optaget (motor, visuel, auditiv eller sprogtype)
- i tilfælde af bygningsinterventioner, en kopi af byggetilladelsesbetegnelsen udstedt af kommunen, naturligvis kun hvis intervenienten kræver præsentation af en kommunal byggepraksis
- i tilfælde af teknisk og computerhjælp, særlig recept udstedt af den medicinske specialist i ASL for tilknytning, som viser den funktionelle forbindelse mellem nedskrivningen og tilskuddet.
Hvis du ikke vil vise følsomme oplysninger til virksomheden, kan du alternativt altid give virksomheden enSelf-erklæring underskrevet af handicappede eller det familiemedlem, hvor retten til at opnå godtgørelse af moms er etableret. Et eksempel på selvangivelse kan være følgende:
Undertegnede... født i... den.... C.F.... erklærer under sit personlige ansvar, at værkerne direkte har til formål at overvinde eller fjerne arkitektoniske barrierer i bygningen i... via... udført i overensstemmelse med loven af ​​9. januar 1989, n. 13 og af d.m. 14. juni 1989, n. 236 præsentere de objektive egenskaber for at kunne drage fordel af anvendelsen af ​​4% momssatsen på bud (eller underleverance) faktureret i henhold til n. 41-ter i tabel A, del II, fastgjort til d.P.R. 26. oktober 1972, n. 633. Undertegnede anmoder derfor om anvendelse af 4% momssatsen inden for de deri fastsatte grænser.
Selverklæringen er generelt også knyttet til selvangivelsen kopi af byggetilladelsens titel, forudsat at typen af ​​intervention kræver præsentation af en kommunal byggepraksis. Det er dog tilrådeligt at være i besiddelse af alle andre ovennævnte dokumenter, som ikke leveres til virksomheden, men som vil blive udstillet i tilfælde af kontrol.

Bidrag til eliminering af arkitektoniske barrierer

den Lov 13/1989 indført muligheden for at spørge bidrag til fjernelse af arkitektoniske barrierer i private bygninger. Bidraget er et beløb, der udbetales på grundlag af de udførte udgifter. De handicappede, familiemedlemmerne eller ejerlejlighed, hvor handicappede er bosat, har ret til at indsende en ansøgning.

eliminazione barriere architettoniche: servoscala

Ansøgningen skal rettes til kommunens borgmester senest den 1. marts hvert år og skal indeholde beskrivelsen af ​​de arbejder, der skal udføres, det lægeattest, der attesterer typen af ​​motoriske vanskeligheder og selvcertificering, hvor den handicappede erklærer at han / hun normalt bor i den bygning, hvor værkerne skal udføres. For at få en kopi af den formular, der skal udfyldes, og eventuelle præciseringer på øvelsen, er det tilrådeligt at kontakte kommunens kontorer.
Bidragets størrelse bestemmes af udgiftsområder. Op til € 2.582,28 dækker bidraget hele beløbet, mens det for højere beløb kun dækker en del af de faktisk afholdte udgifter.

50% IRPEF-fradrag for eliminering af arkitektoniske barrierer

Til renovering af boligbyggeri er det muligt at drage fordel af en irpef fradrag på 50% beregnes på et maksimumsbeløb på € 96.000.
Kategorien af ​​tilrettelagte interventioner omfatter fjernelse af arkitektoniske barrierer (f.eks. Installation af elevatorer eller endog udskiftning af trin med ramper, forudsat at disse teknisk set er i overensstemmelse med bestemmelserne om fjernelse af arkitektoniske barrierer) og også dem, der udføres til realisering af værktøjer, der gennem kommunikation, robotteknologi og andre teknologiske midler er egnede til at fremme intern og ekstern mobilitet for personer med alvorlige handicap i henhold til art.3, stk. 3, lov nr.104 af 1992.

detrazione 50% per eliminazione barriere architettoniche

Det præciseres, at fradraget kun er tilvejebragt for at lette handicappedes mobilitet inden for og uden for bygningen. Det gælder ikke for køb af instrumenter eller løsøre (selvom det har til formål at fremme handicappedes kommunikation og mobilitet), såsom håndfri telefoner, berøringsskærme, computere eller udvidede tastaturer. For disse aktiver forventes Irpef-fradraget på 19%, som vi vil se i næste afsnit.
Modtagerne af 50% fradrag er alle afgiftspligtige personer i IRPEF, ejere eller ejere af bygningen (lejere, låntagere mv.) eller samle familiemedlemmer, der støtter omkostningerne ved interventionen. Fradragets modaliteter og egenskaber er de samme som dem, der anvendes på fradrag i forbindelse med genopretning af det eksisterende byggemateriale.

IRPEF-fradrag 19% til eliminering af arkitektoniske barrierer

Der er også en anden form for fradrag, som vi tidligere har nævnt, nemlig IRPEF-fradrag på 19%, som er tilladt for udgifter afholdt til køb af:
- nødvendige midler til akkompagnement, ambulation, lokomotiv, løft (f.eks. trappehejs)
- Teknisk og it-support til selvforsyning og integration (f.eks. håndfri telefon, berøringsskærm, udvidet tastatur).
IRPEF-fradraget på 19% ydes også til andre indgreb, såsom opførelse af ramper eller tilpasning af elevatoren for at gøre den velegnet til at rumme kørestolen. Disse sidste indgreb er dog også omfattet af ovenstående 50% fradrag. I disse tilfælde gælder fradraget på 19% kun for det mulige overskud af den del af udgifterne, for hvilket fradrag for bygningens renovering er blevet anmodet om. Fradragene på 50% og 19% kan derfor ikke kombineres på samme udgifter.

Bidrag fra regionerne til fjernelse af arkitektoniske barrierer

Ud over de forventede fordele på nationalt plan er det værd at nævne nogen bidrag fra regionerne. Forordningerne på dette område er forskellige og kan ændres. Derfor, inden arbejdet udføres, vil det være tilrådeligt at spørge om de seneste nyheder hos et skattecenter, en forening eller direkte i referenceområdet.

Kumulabilitet af faciliteter

Som vi har set, er der forskellige muligheder for at opnå tilskyndelser til interventioner med det formål at fjerne arkitektoniske barrierer. Hvis vores situation kan falde under de betingelser, der forudses af flere fordele, er det altid godt at kontrollere, om det er tilladt samle dem. Hvis det ikke er givet, skal vi vælge den mest egnede til den konkrete sag.Video: The Choice is Ours (2016) Official Full Version