House Quality System

Den 8. juni godkendte Repr√¶sentanternes Hus lovforslaget om indf√łrelse af et klassifikationssystem af kvalitet til boligbyggeri.

House Quality System

8. juni godkendte deputeretkammeret enstemmigt et udkast til lov om kvalitet i byggeri, n. 1952 Kvalitet hjemme system. Bestemmelser vedr√łrende vurdering og certificering af kvaliteten af ‚Äč‚Äčboligbyggeri, som den f√łrste underskriver, stedfortr√¶der Guido Dussin, som i f√łrste omgang placerer deres kvalitet og energibesparelser ved udformningen af ‚Äč‚Äčbygninger.

Kvalitet hjemme system

Dette er et certificeringssystem, der præsenterer nyheden i forhold til de allerede gældende ikke være obligatorisk men skal anvendes frivilligt.
Den lov, der efterh√•nden vil blive godkendt, kan anvendes til design og opf√łrelse af nye bygninger, til interventionerne fra ekstraordin√¶r vedligeholdelse, restaurering og konservativ restaurering, ud over interventionerne fra renovering og af udvidelse der ikke overstiger 20% af den eksisterende.
I stedet vil de afgr√¶nsede bygninger, ulovligt byggede bygninger, selv om de efterf√łlgende helbredes eller kondoneres, udelukkes fra bygninger beliggende i omr√•der med h√łj seismisk eller hydrogeologisk risiko og bygninger med et overfladeareal p√• under 50 kvadratmeter.
Certificeringen vil evaluere i energiforbrugi betragtning af en række parametre såsom isolering, eksponering, orientering, skygge og ventilation samt anvendelse af vedvarende energikilder.
Klassificering sker ved at tildele et faldende brev baseret på bygningens kvalitet i analogi med hvad der sker for energicertificeringen, med hvilken der vil være korrespondance.
N√¶rmere bestemt foresl√•r regningen klassifikationen baseret p√• kategorier A, B, C og D og le kvalitetsserier 1, 2, 3 og 4. Den f√łrstn√¶vnte refererer til energieffektivitet, mens sidstn√¶vnte tager hensyn til livets behov, som kodificeret af UNI 8289 standard og fra Direktiv 89/106 / E√ėF.

Kvalitet hjemme system

Regningen introducerer ogs√• kategorien af milj√łvenlig kvalitet hjem for de bygninger, der udelukkende er bygget med naturlige materialer, og som kun bruger vedvarende energikilder.
Det er derfor et certificeringssystem, der ikke alene har til form√•l at forbedre milj√łkvaliteten ved at reducere bygningens indvirkning p√• milj√łet, men ogs√• psykofysisk velv√¶re hvis bygninger bor der.
Certificeringen skal naturligvis bringes til kundens opm√¶rksomhed k√łbere eller lejere Ejendom.
Teksten godkendt af deputeredekammeret skal nu gå til senatet for endelig godkendelse og vil blive fulgt af regionale regler der kan også udvide systemet til ikke-boligbyggeri.
Reglerne vil blive eksigibelt seks m√•neder efter lovens ikrafttr√¶den, efter at Milj√łministeriet har udstedt med et bestemt dekret retningslinjer der indeholder de minimale energim√¶ssige ydeevne krav, beregningsmetoderne og kravene til dem, der er kvalificeret til certificering.
Desuden kan de lokale myndigheder s√łrge for indr√łmmelser for de bygninger, der vil vedtage dette system, b√•de i tildeling af byggepladser og til reduktion af urbaniseringsafgifter og skatter som Ici.


bue. Carmen GranataVideo: Quality Function Deployment | House of Quality