Alvorlige grunde til, at lejeren trækker sig ud af lejekontrakten

Tilbagetrækningen af ​​lejeren af ​​alvorlige grunde, der kan udøves uden at blive anfægtet, skal være baseret på egentlige motiver og skal meddeles i henhold til loven.

Alvorlige grunde til, at lejeren trækker sig ud af lejekontrakten

Lejekontrakt

Lejekontrakten er den kontrakt, som en part forpligter sig til at gøre den anden til at nyde en flytbar eller fast ejendom i en vis tid til et bestemt beløb.

Lejekontrakt

Dette er definitionen af ​​placering frakunst. 1571 c.c..
To dele: leasinggiver og dirigent.
Den pågældende kontrakt er sagt en a tilsvarende tjenester da udlejeren på den ene side tildeler ejendommen og på den anden side forpligter lejeren sig til at betale beløbet på den aftalte måde og vilkår.
I overensstemmelse med lokaliseringen er den udgjort a personlig ret til nydelse pĂĄ et aktiv, normalt en fast ejendom enhed.
LejemĂĄlet kan have to formĂĄl:
a) tilfredsstille naturens behov boliger;
b) opfylde behovene forskellig fra de første (tænk på indlån, kommercielle aktiviteter mv.).

Lejekontrakt til privat brug

LejemĂĄlet var rettet mod opfylde boligbehov har varighed forudbestemt af loven. Det kan have:

Tilbagetrækning fra lejemålet

a) fire års varighed med automatisk fornyelse i samme periode ved første udløb (såkaldt kontrakt 4 + 4) og er gratis leje;
b) tre ĂĄrs varighed med automatisk fornyelse af to ĂĄr (sĂĄkaldt kontrakt 3 + 2), for hvilken der er gebyr knyttet til visse regulatoriske parametre;
c) forbigående karakter (med minimum en måned og højst atten med en særlig varighed for universitetsstuderende) også her med et delvist begrænset beløb.
den referencestandarder de er repræsenteret ved loven n. 431/98, fra d.m. 30. december 2002 og de forskellige lokale aftaler mellem kommuner og sammenslutninger af ejere og lejere.

Tilbagekaldelse af alvorlige grunde fra lejekontrakten til privat brug

den lov n. 431 af 1998 og allerede før l. n. 392 af 1978 give en særlig form for reces fra lejekontrakten for bygninger til boligformål.
Ifølge sjette afsnit art. 3 lov n. 431/98:
Lejeren kan, hvis der er alvorlige grunde, til enhver tid trække sig fra kontrakten og meddele husejeren seks måneders varsel.
Hvad skal forstås af alvorlige grunde legitimere den ensidige udøvelse af fortrydelsesretten?
Ifølge Højesteret af Kassation er nu jus receptum (Cassette Section 3 ^, No. 15620 of 2005), at de alvorlige grunde i tilstedeværelsen af ​​hvilken L. juli 27, 1978, nr. 392, art. 27, u.c., uanset de kontraktmæssige bestemmelser, tillader til enhver tid tilbagekaldelse af lejeren fra lejemålet at forbinde til fakta, der ikke er relateret til lejerens vilje, uforudsigelige og opstod i etableringen af ​​forholdet (Samt Cass. 11. marts 2011 n. 5911).
Lejeren overdrages af arbejdsårsager fra en by til en anden? Der er alvorlige grunde til at trække sig ud af kontrakten på den måde, der er angivet ved lov.
Lejeren er ramt af sundhedsproblemer permanent eller pĂĄ anden mĂĄde varig i en sĂĄdan grad, at fast ejendomsenheden ikke overholder anvendelserne? Idem.
den familie af lejere udvider så meget for at gøre huset for lille? Dette er på samme måde en alvorlig grund.
den retspraksis af fortjeneste og legitimitet er enig i, at de alvorlige grunde skal være nævnt netop i annulleringen (dvs. henvisning til den specifikke grund til at understøtte kommunikationen om tilbagetrækning), på grund af ineffektiv kommunikation (jf. Trib. Trani 3. marts 2009 n. 1297).
Hvis ejeren af ​​ejendommen skal at rejse tvivl om den faktiske eksistens af grunden til tilbagetrækning og besluttede at bringe lejeren til retten for hele den resterende periode af kontrakten, så ville det være for sidstnævnte at demonstrere den sande karakter af grundenes grovhed.
Det er klart, at efterfølgende leasing af aktivet retten til kompensation ville gå tabt fra tidspunktet for underskrivelsen af ​​den nye leasingkontrakt.
den tvister vedrørende eksistensen af ​​alvorlige grunde til tilbagetrækning fra kontrakten er underlagt det obligatoriske forsøg på mægling i henhold til kunst. 5, stk. 1-bis, lovdekret nr. 28/2010.Video: Calling All Cars: Curiosity Killed a Cat / Death Is Box Office / Dr. Nitro