Leje at købe kontrakt ordningen

Notarrådet har offentliggjort et vademecum og en standardkontraktordning vedrørende leje til køb, informering og hjælp til borgerne.

Leje at købe kontrakt ordningen

Leje til køb: standard kontrakt

Notarrådet har på sin hjemmeside udgivet en modelkontrakt, der kan bruges til leje at købe, sammen med en kort håndbog med nogle vigtige oplysninger for at informere borgerne og guide dem om den nye måde at købe et hus på.

Leje at købe: Notarerne vade-mecum

Kongen

kontrakt til køb

nt at købe blev introduceret i vores rækkefølge med dekret Fjern blokering Italien (Artikel 23 i lovdekret nr. 133/2014). I det vademecum, der udgives af National Council of Notaries, hedder det for det første, at leje til køb er en ny type kontrakt, hvor en lejekontrakt og et indledende salg af en bygning slås sammen.
I det væsentlige leverer ejeren straks ejendommen til lejeren-fremtidige køber, hvem betaler gebyret og efter en vis frist kan beslutte, om aktivet skal købes, fradrag fra husets salgspris en del af de betalte gebyrer.

Leje at købe kontrakt ordningen: de vigtigste funktioner

For at lette brugen af ​​dette nye instrument til køb af en ejendom har National Notary Council offentliggjort på sin institutionelle hjemmeside en standard kontraktlig ordning, som kan bruges til leje til køb.
I standardkontrakten skal nogle væsentlige egenskaber specificeres som:
- tildeling af nydelse
• parternes forpligtelser
• varigheden af ​​koncessionen om nydelse
• retten til at købe lejer
• gebyrernes størrelse - salgspriser
• betingelser og garantier
• årsagerne til manglende overholdelse og opsigelse af kontrakten.
Her er ordningen for type kontrakt af lejen til køb udarbejdet af notarer.

Leje at købe: Klargøringen af ​​det nationale råd for notarer

leje at købe

Kort sagt er de vigtigste punkter i mini-vejledningen udgivet af National Council of Notaries vedrørende lejekontrakten:
- Bygninger, der er omfattet af kontrakten: Du kan fastsætte lejen for at købe for enhver form for ejendom (lejligheder, garager, kældre, butikker, kontorer, varehus og butikker og endda jord). Kontraktens genstand kan også være en bygning under opførelse (Bemærk: Hvis ejendommen er ujævn, er det nødvendigt at annullere det pant, der vejer på aktivet, og det er muligt at yde lånet).
- Der er ingen forpligtelse til at købe huset: Lejer er ikke forpligtet til at købe huset efter lejeperioden, men loven taler om fakultetet om at købe ejendommen. Hvis parterne er enige om, at lejer er forpligtet til at købe, er kontrakten forskellig fra lejen til køb;
- frist, som du kan købe: at fastslå, at det er partierne, normalt inden for 10 år
- fordele og risici for sælgeren: Den største fordel er muligheden for at finde et stort antal potentielle købere i forhold til et normalt salg. Risikoen er imidlertid, at lejeren beslutter ikke at købe. Loven garanterer dog sælgeren, i dette tilfælde muligheden for at beholde hele eller en del af det, der allerede er betalt af lejeren;
- lejebeløb: For at beskytte sælgeren er gebyret højere end en normal leje. Den del af de gebyrer, som ejeren kan tilbageholde i tilfælde af at salget ikke finder sted, skal aftales i kontrakten.
- kontrakttranskription: For at beskytte lejeren giver loven mulighed for transkription i ejendomsregistret for kontrakten, så lejeren kan købe aktivet frit for eventuelle realkreditlån eller afskærmninger, der opstår efter transkriptionen. Transskriptionen har en maksimal varighed på 10 år, og denne beskyttelse forbliver selv i tilfælde af sælgerens konkurs;
- manglende betaling af leje gebyr: I dette tilfælde skal ejeren aktivere en procedure, der ikke skal udvises, men at frigive aktivet, som er meget kortere og billigere, men tidspunktet for frigivelse af ejendommen afhænger af de enkelte domstole. Det er dog nødvendigt at indsætte i de kontraktspecifikke bestemmelser, der fastsætter denne procedure;
- skatteordning: i det foreliggende tilfælde er det nødvendigt at skelne mellem, om den person, der giver glæde i lyset af det fremtidige salg, er privatperson eller virksomhed, og skal også skelne mellem direkte skatter, der betales af ejeren / sælgeren og indirekte, i stedet opkrævet af lejer / køber.
Det skal bemærkes, at i ejendomsperioden, det vil sige i lejeperioden, er skatterne i forbindelse med ejendomsretten til ejendommen altid ejerens ansvar.
Udgifterne til transkription af kontrakten i ejendomsregistret, udgifter og skatter, der skyldes køb af ejendommen, er i stedet opkrævet af køberen.Video: The Rich in America: Power, Control, Wealth and the Elite Upper Class in the United States