Ruin og mangler af immobile ting

Opførelse af fast ejendom, entreprenørens ansvar og de retsmidler, der kan anvendes af kunden. Sagen om ruin og alvorlige bygningsfejl.

Ruin og mangler af immobile ting

ruin

den opførelse af en bygning, er kendt, involverer en entreprenør for entreprenøren ansvar serien af forskellige slags.

Ansvar over for deres medarbejdere inden for arbejdssikkerhed, ansvar for udførelsen af ​​arbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i byplanlægningsbestemmelserne civilsansvar over for kunden og købere af fast ejendom enheder mv.

Blandt de sidstnævnte er den ene afkunst. 1669 c.c. som lyder:

Når det drejer sig om bygninger eller andre faste genstande, der er bestemt til deres langvarige natur, hvis arbejdet på grund af jordens mangel eller på grund af manglende konstruktion helt eller delvis ødelægger arbejdet, eller det frembyder åbenlyse faren for ødelæggelse eller alvorlige mangler, er entreprenøren ansvarlig for kunden og dets overdragere, forudsat at klagen er fremsat inden for et år efter opdagelsen.


Køberens ret er fastsat i et år ved udløbet
.

af hvad slags ansvar er det?

Hvordan e fra hvem det kan hævdes?

I tilfælde af ødelæggelse eller mangler i arbejdet gælder også det ansvar, der følger med kontraktforholdet, for dem, der har samarbejdet i udførelsen af ​​det kontraherede arbejde, hvis ruinerne eller manglerne er forbundet til deres påtalelige kendsgerning (Cass. 30. maj 2003, n. 8311).

ruin

Dette den svar til det første spørgsmål tilvejebragt ved flertal retspraksis.

Dette, for eksempelhar ført til at hævde, at køberen ligesom køberen også har ret til at optræde som en ekstrakontrakt for mangler og fejl i fast ejendom.

PĂĄ den anden side er det det samme kunst. 1669 c.c. taler om erhververens ĂĄrsager til at forudse denne mulighed.

Af grunde, der kan skubbe et emne til handling tidligere kunst. 1669 c.c. den samme regel er tydelig:

a)ruin, helt eller delvis af arbejdet eller faren for ødelæggelse af det samme;

b)alvorlige mangler Ejendom.

Hvad angår sidstnævnte Højesteret af Kassation han havde lejlighed til at fremhæve, at jeg alvorlige konstruktionsfejl, som giver anledning til den garanti, der er fastsat i art. 1669 cc, er ikke identificeret med de fænomener, der påvirker bygningens statiske, varighed og bevarelse, men kan bestå af alle de ændringer, der, mens de direkte dækker en del af arbejdet, påvirker strukturen og den globale funktionalitet, svækker nydelsen væsentligt af samme arbejde (sendt nr. 2977/1998 og netop med henvisning til vand- og fugtinfiltration på grund af manglende dækning, nr. 10218/1994, nr. 13112/1992) (Cass. 4. november 2005 n. 21351).

Den interesserede part bliver nødt til rapportere fejlen til entreprenøren inden for et års opdagelse for at blive kompenseret for skaden eller muligvis at opnå rehabilitering af ejendommen.

Et år gik fra udsættelsen, ret til at handle retsligt for at opnå det rigtige er foreskrevet.

Legitimeret til at handle er som nævnt ovenfor kunde, denkøber og i tilfælde af alvorlige mangler eller fare for ødelæggelse af ejerlejligheder ogsåejerlejlighed administrator.

ruin

I den forstand er det dominerende udtalelse inden for doktrinen og retspraksis at udgør et fredeligt princip om, at administratoren af ​​ejerlejlighed, selvom det uden forudgående tilladelse fra forsamlingen er berettiget til at foreslå søgsmål i henhold til art. 1669 i forbindelse med alvorlige konstruktionsfejl, der kan påvirke de fælles dele af bygningen (ex plurimis: cassation 2775/97, cass 5613/96) (Cass. 1. august 2006 n. 17484, contra, i den forstand, at der er behov for en tilladelse til at stå i retten Cass. 9. april 1987 n. 3500).

Det er en konservativ handling underkunst. 1130, første afsnit nr. 4, c.c.


adv. Alessandro GallucciVideo: 7 Ways to Maximize Misery ?