Anmeldelse af ejerlejlighedreguleringen

Hver ejerlejlighed har ret til at handle for dannelse og revision af forordningen. I ejerlejligheder med mere end ti deltagere er vedtagelsen af ​​forordningen obligatorisk.

Anmeldelse af ejerlejlighedreguleringen

den andet afsnit af teknikken. 1138 c.c.. anerkender for enhver condomino ret til at handle for dannelsen og revision af forordningen af ejerlejlighed.

Anmeldelse af ejerlejlighederne


I tilfælde af træning er årsagen meget enkel: i ejerlejligheder med mere end ti deltagere vedtagelsen af ​​forordningen er obligatorisk.
I denne sammenhæng er det derfor klart, at alle interesserede parter (dvs. medejerne) skal placeres under betingelserne for at tage de nødvendige initiativer for at nå dette formål.
den manglende vedtagelse af forordningen ved den legitime samling ejerlejlighederne til at handle i retten for at opnĂĄ den juridiske uddannelse af den sĂĄkaldte statut for ejerlejlighed.
I de mindre ejerlejligheder er det ikke muligt at opnå regulering af retsvæsenet (se f.eks. Trib. Trapani 28. februar 2008), men det er stadig muligt for alle ejerlejligheder træffe foranstaltninger for at få loven godkendt af forsamlingen; Også i dette tilfælde er det klart, at enhver medejer skal have ret til at handle for at sikre sig selv og andre de bedste dele af de fælles dele.

Ligesom handlingsplanen, som nævnt ovenfor, har ejerlejlighed mulighed for at træffe foranstaltninger for at få revisionen af ​​den eksisterende forordning.
den forholdet af dette er det klart: bare fordi ejeren af ​​en ret over fælles ting hver medejer skal sættes under betingelserne for deltage i forvaltningen af ​​det samme.
Refleksion af deltagelse er også at være i stand til anmode om ændring af reguleringsklausuler at for de ændrede forhold med hensyn til tidspunktet for godkendelse er de i modsætning til den enkelte og fælles interesse.
en eksempel det vil klarlægge konceptet.
Du antager det på tidspunktet for godkendelsen af ​​forordningen alle ejerlejligheder er bosiddende i bygningen, således at det i forbindelse med den frie periode mellem meddelelsen om indkaldelse og mødeforløbet blev besluttet at opretholde den lovbestemte (dvs. fem dage i henhold tilkunst. 66 til rådighed att. kommerciel kode.).

Anmeldelse af ejerlejlighedreguleringen


Efter mange handler, hvoraf mange er emner bosiddende i en anden by i forhold til den, hvor ejerlejlighed er beliggende, kan det således identificerede udtryk være utilstrækkeligt til at sikre en korrekt deltagelse i tilskuddet.
Hver ejerlejlighed følte derfor dette behov, kunne tage initiativet til at anmode om ændring af forordningen for at se forlænget ovennævnte frie periode nævnt ikunst. 66 til rådighed att. kommerciel kode.
Samlingen, hvis emnet bliver sat tildagsorden, skal evaluere det og beslutte, om forordningen skal ændres eller ej.
I modsætning til adoption, for modifikation (medmindre det er en anmodning om fjernelse af ugyldige klausuler) ikke kan gennemføres den retslige handling.
Dette skyldes, at mens i tilfælde af ejerlejlighed med mindst elleve deltagere vedtagelse er obligatorisk ved lov og ligesom udnævnelsesanmodningen kan retsvæsenet erstatte forsamlingen. I revisionshypotesen er det et spørgsmål, der falder ind under assisteringsbeføjelserne, og magistracy kan derfor ikke invadere sfæren.
Det er nyttigt at fremhæve det afhængigt af hvilken type klausul der skal ændres de fleste nødvendige for at gøre det vil variere.
Hvis det er regulerende regel (selv om det er indeholdt i kontraktbestemmelsen), vil det for modifikationen være tilstrækkeligt, at flertallet af deltagerne i mødet vil stemme positivt, hvilket svarer til mindst halvdelen af ​​bygningsværdien.
Hvis klausulen er kontraktlig, ligesom dens vedtagelse til revisionen vil kræve samtykke fra alle ejerlejligheder (på quorum for ændringen se Cass. SS. UU. n. 943/99).
For reglerne i a retsafgørelse det samme gælder for disse forsamlinger.
Alle ændringerEndelig skal det gøres, med ugyldighed, for anbefalet.Video: