Ejeren, lejer og ejerlejlighed udgifter

Hvem bor i husleje og i ejerlejlighed ved, at spørgsmålet om ejerlejeudgifter genererer friktioner, hvis ikke rigtig i strid med ejer af enheden

Ejeren, lejer og ejerlejlighed udgifter

Proprietario ed inquilino

Hvem bor i leje og i et ejerlejlighed ved, at sagen om ejerlejlighed udgifter det genererer friktioner, hvis det ikke er rigtigt i modsætning til ejeren af ​​ejendomsenheden.Loven, som ofte sker i ejerlejlighed spørgsmål, det er uhøfligt. Den eneste nyttige indikation vedrørende ejerlejlighed gebyrer er leveret afkunst. 9 i loven n. 392/78 (såkaldt lov omfair fee).Recita l 'kunst. 9 ret, præcist, Supplerende afgifterUdgifter til rengøring, drift og almindelig vedligeholdelse af elevatoren, vandforsyning, el, varme og aircondition skal afholdes af lejeren, medmindre andet er aftalt. rensning af cesspools og latrinerne samt levering af andre fælles tjenester.Gebyrerne for concierge-tjenesten opkræves lejeren med 90 procent, medmindre parterne har aftalt en lavere foranstaltning.Betaling skal ske inden to måneder efter anmodningen. før lejeren har ret til at få en specifik angivelse af de udgifter, der er nævnt i de foregående afsnit, med angivelse af distributionskriterierne. Lejer har også ret til at læse bilagene for udgifterne.De gebyrer, der henvises til i stk. 1, der opkræves af udlejer til lejeren, skal forstås som hensyntagen til lejlighedsydelser til lejen i overensstemmelse med og for kunstens formål. 12 af D.P.R. 26. oktober 1972, n. 633.Bestemmelsen omhandlet i fjerde afsnit finder ikke anvendelse, når de tilknyttede ydelser, der ydes til lejekontrakten, er af særlig art og karakteristika, der henvises til udlejerens specifikke forretningsaktivitet, og som er genstand for en selvstændig kontrakt om levering af ydelserne selv.Hvad er de elementer, der karakteriserer ejeren-lejer forholdet med specifik henvisning til ejerlejlighed gebyrer?Først og fremmest må man sige, at det er en disciplin fraviges af aftalen mellem parterne: det betyder at udlejer og lejer kan beslutte at regulere selvstændigt, i forhold til lovens bestemmelser, deres rapporter om ejerlejlighed udgifter. Hvis du ikke nå en aftale, eller henvise til lovbestemmelserne, hvem betaler hvad?

Proprietario ed inquilino

Ifølge ovennævnte kunst. 9 l. n. 392/78stort set alle dem bæres af lejeren udgifter i forbindelse med brugen af ​​den fælles ting. Så, de bliver allelejer, som det fremgår af loven om det rimelige gebyr, omkostningerne ved rengøring af trapper, der vedrørerel, vand, varmesystemNormen er lukket med den meget generelle formulering, der henvises til andre fælles tjenester.Kan administratorens gebyr blive opkrævet for lejeren som en byrde for den service, der ydes til ejerlejlighed af den professionelle?Spørgsmålet Det er ikke udtrykkeligt reguleret fra loven. Nogle kilder (for eksempel Confedilizia) mener, at udgifterne bør fordeles til 50% mellem kontraherende parter.Andre mener dog, at den ene afadministratoren samt bygningsforsikring er de omkostninger, der bæres af ejeren. Ingen væsentlige holdninger taget af retspraksis.Se usikkerhedssituationDet er derfor tilrådeligt, når du forbereder lejekontrakten, at eksplicit regulere denne udgiftspost.Betal ikke ejerlejligheder, når det er nødvendigt at gøre det, har det særlig fremherskende konsekvenser. Faktisk kan ejeren af ​​ejendomsenheden starte, hvis de forgæves passerer to måneder fra anmodningen, er legitime og berettiget efter anmodning fra lejeren. en udvisning handling på grund af restancer.Video: Britney Spears -...Baby One More Time (Official Music Video)