Boliglån: skatteindrømmelser

Fra køb til opførelse af ejendommen, der skal anvendes som hovedbolig, alt på skatteafbrydelser for realkreditlån, fradrag fra IRPEF til 19%.

Boliglån: skatteindrømmelser

Skatteindrømmelser for realkreditlån

For dem, der aktiverer et lån til køb, samt for opførelse og / eller renovering af en ejendom, der skal bruges som hovedbolig, er det muligt at anvende skattelettelser for realkreditlån, fradrag fra IRPEF, indkomstskat for personer med en sats på 19% af renteudgifter, tillægsgebyrer og revalueringsgebyrer, der betales til kreditinstituttet.

Skatteindrømmelser for realkreditlån: køb af hovedhus

realkreditlån

I kategorien af ​​skattefradrag for realkreditlån, der ydes til skatteyderne, finder vi først fradrag af renter på realkreditlån til det primære boligkøb. I grund og grund, når et pant er fastsat for køb af den primære bopæl, for sig selv og for ens familiemedlemmer som ægtefælle, slægtninge inden for tredje grad og lignende inden for det andet, muligheden for at fratrække Irpef i 19%, renteudgifter, tilknyttede gebyrer og revalueringsgebyrer betales til det kreditinstitut, der har ydet lånet.
Fradraget skal beregnes med et maksimumsår på 4.000 euro og fordelt på alle indehavere af lånet.
For at have ret til det skal du:
• være lånets indehaver
•være ejere af hovedhuset.

Skatteindrømmelser for boligkøbslån: krav og karakteristika

Fradraget skyldes, at ejendommen er brugt som hovedhus inden for et år efter køb, hvilket betyder ejendomsenheden, hvor skatteyderne eller hans familiemedlemmer normalt bor.
I tilfælde af ægtefælle der har indgået en låneaftale om køb af hovedbygningen i medejerskab med den anden (som ikke har fastsat låneaftalen), er det muligt at drage fordel af fradraget, altid inden for en grænse på 4 tusind euro, for alle betalte renter.
Desuden skyldes fradrag også køb af bare ejerskab af ejendommen, der skal bruges som hovedbolig.
De er fradragsberettigede:

-
den rente, der skal betales på lånet, dvs. dem, der henvises til købsprisen for ejendommen, givet af summen af ​​købsprisen, notargebyrer og andre tillægsafgifter

-
de tillægsgebyrer, der er nødvendige for underskrivelsen af ​​låneaftalen (såsom størrelsen af ​​de højere beløb, der betales som følge af ændringer i vekselkursen for realkreditlån fastsat i andre valutaer, provisionen til kreditinstitutterne for deres formidlingsaktivitet, skattebyrden, såsom afgiften til registrering eller aflysning af realkreditlånet, omkostningerne ved den indledende undersøgelse, notarisgebyret og den tekniske ekspertise, straffen for hurtig tilbagebetaling af lånet).

Tab af skattefordele ved køb af boliglån

Retten til fradrag går tabt, hvis den sædvanlige bopæl er overført.
Der er ikke tab af tilrettelæggelsen i tilfælde af:
•Overførsel af bopæl til en kommune i nærheden af ​​den, hvor stillingsstedet er beliggende
•overførsel til et hus eller sundhedsinstitution (forudsat at ejendommen ikke udlejes).
Skattebetaleren mister ikke retten til fradrag hvis han overfører sit hjem af arbejdsmæssige grunde.

Skattelettelser for realkreditlån: overførsel i udlandet

hjem køb pant

I tilfælde af en skatteyder, der har tændt en pant til køb af en ejendom at blive tildelt til deres eget hjem og også i overensstemmelse med loven overføre deres bopæl i den bygning og derefter efterfølgende flyttet til udlandet til arbejdsformål, også overføre deres ophold i udlandet og leje til tredjepart Ejendommen, som realkreditlånet er aktiveret på, har sidstnævnte altid ret til at fradrage rentegodtgørelsen i forbindelse med realkreditlånet til køb af ejendomsenheden, der skal bruges som hovedbolig (Circular Revenue Agency nr. 17 / E af 24.04.2015).For at anvende det pågældende fradrag skal det under alle omstændigheder garantere:
•varigheden af ​​de arbejdskrav, der fastslog flytningen af ​​det sædvanlige opholdssted
•Skattebetaleren må ikke købe en ejendom, der skal bruges som hovedbolig i udlændingens hjemland.

Skatteindrømmelser for realkreditlån: bygning eller hovedbygning renovering

i skattelettelser for realkreditlån Der er også et fradrag fra IRPEF for renter på realkreditlån til byggeri eller renovering af hovedhuset, 19% og op til € 2.582,28.
til konstruktion vi mener alle de indgreb, der udføres i overensstemmelse med den kommunale bestemmelse, der giver tilladelse til den nye konstruktion, mens i begrebet renovering Alle bygningsrenoveringsinterventioner er omfattet af artikel 31, stk. 1, litra d) Lov 5 august 1978 nu artikel 3 i præsidentdekret 6 juni 2001, n. 380.
Fradraget vedrører:

-
passive interesser

-
tilbehørsafgifter

-
opskrivning aktier afhængig af indekseringsklausuler for realkreditlån indgået siden 1998 til opførelse og renovering af bygninger, der skal bruges som hovedboliger.

skattelettelser for realkreditlån

For at kunne bruge fradrag i spørgsmålet skal følgende betingelser være opfyldt:
• fastlægger en låneaftale af ejeren som en ejendom eller anden reel ret i ejendomsenheden i de 6 måneder forud for byggeriets begyndelse eller i de 18 måneder, der følger efter påbegyndelsen af ​​byggearbejdet
• den fast ejendom enhed, der er bygget skal være det, hvor skattelæsten eller hans familiemedlemmer (ægtefælle, familie i tredje grad, ligner inden for den anden) etablerer sædvanlig bopæl
• ejendommen skal bruges som hovedbolig inden for seks måneder fra slutningen af ​​byggearbejdet (manglende brug af bygningsenheden i løbet af seks måneder medfører tab af retten til fradrag).
Den pågældende fradrag kan akkumuleres med den påtænkte for renteudgiften relateret til pantsætninger kontrakter om køb af den primære bopæl, kun i bygningsarbejdernes varighed og i seks måneder efter færdiggørelsen af ​​bygningen.

Skatteindrømmelser for realkreditlån: Ejendomskøb forskelligt fra hovedbygningen

Den skattepligtige kan drage fordel af fradraget fra IRPEF, altid på 19%, også for renterne, tilbehørsafgifterne og omskrivningskvoterne afhængig af indekseringsklausuler for realkreditlån, underskrevet før 1993, forkøb af andre ejendomme. I dette tilfælde er det nødvendigt at skelne mellem:
•realkreditlån fastsat mellem 1. januar 1991 og 31. december 1992: fradraget skyldes kun køb af ejendomme, der skal anvendes i deres egen bolig bortset fra den primære
•Boliglån, der er fastsat fra den 1. januar 1993, til køb af andre ejendomme end dem, der er bestemt til hovedsæde: Der er ikke planlagt fradrag.Video: