Forordninger for pergolaer og solcelleanlæg

Før du installerer en pergola eller et hus med solcellepaneler, er det nødvendigt at kontrollere statens og lokale regler med din egen tekniker.

Forordninger for pergolaer og solcelleanlæg

Fotovoltaisk pergola, fotovoltaisk husly og solcelleanlæg

Installationen af ​​pergolaer og solcelleanlæg bidrager til spredningen af ​​vedvarende energikilder i hele området.

Denne artikel, der primært er rettet mod teknikere og operatører i sektoren (for eksempel producenter og forhandlere af solcellepaneler og / eller udendørsstrukturer) har til formål at tilvejebringe en overblik på forskrifter vedrørende montering af solcellepaneler eller rettere eksterne strukturer (især pergolaer, baldakiner og hylder) med tagdækning, der helt eller delvis består af solcellepaneler: faktisk ud over det normale forskrifter for installation af pergolaer og lysthus, til montering af produkter med solcellepaneler integreret i taget er det nødvendigt at konfrontere sektorens specifikke regler.

Referencelovgivning om montering af solcellepaneler

Først og fremmest er det naturligvis nødvendigt at kontrollere, om der er statlige regler for installation af solcellepaneler: svaret er ja. De vigtigste regler om denne sag er faktisk to: Ministerielt dekret 19. februar 2007, som fastlægger de krav, som solcelleanlæg skal opfylde for at få adgang til de økonomiske incitamenter, der er beregnet til diffusion af vedvarende energikilder på territoriet og Ministerielt dekret 5. juli 2012, som definerer de nye incitamenter til produktion af fotovoltaisk energi (Quinto Conto Energia).

Ministerielt dekret 19. februar 2007

De ministerielle dekret citeret i artiklen giver mulighed for at fĂĄ incitamenter til installation af solcellepaneler.

Især er dette dekret også meget vigtigt for at bygge interventioner, fordi det introducerer begreberne (til vores absolut grundlæggende formål) delvis arkitektonisk integration og total arkitektonisk integration af fotovoltaiske paneler: dybest set et fotovoltaisk system delvist eller helt integreret fra arkitektonisk synspunkt er det en plante, hvis moduler og paneler, i stedet for at hvile på jorden som normalt sker i solceller, er de installeret på elementer af bymøbler (f.eks. kiosker eller bushytter af offentlig transport) udvendige overflader af bygninger (facader og tag) og arkitektoniske elementer af forskellige slags (herunder selvfølgelig pergolaer, skure og hylder).
Definitionerne af total og delvis arkitektonisk integration skal dog udfyldes med bestemmelserne i Bilag 2 og 3 i ministerdekretetsom på grund af deres betydning og klarhed føler mig forpligtet til at citere:
Delvis arkitektonisk integration (bilag 2 til ministerdekretet) - Typer af gyldige indgreb med det formål at anerkende delvis arkitektonisk integration (Artikel 2, stk. 1, litra B2): [...] Fotovoltaiske moduler installeret på elementer af gademøbler, akustiske barrierer, krisecentre, pergolaer og baldakiner på en homogen måde til understøtningsoverfladen uden udskiftning af de materialer, der udgør støttefladerne selv.Det er i vores tilfælde i grunden et fotovoltaisk panel monteret retrospektivt på en pergola struktur, en baldakin eller en lignende lignende bygning.
Samlet arkitektonisk integration (bilag 3 til ministerdekretet) - Typer af gyldige indgreb med det formål at anerkendearkitektonisk integration (Artikel 2, stk. 1, litra B3): [...] krisecentre, pergolaer og baldakiner, hvor tagkonstruktionen består af solcellepaneler og tilhørende støttesystemer [… ].I dette tilfælde er det derfor et spørgsmål om ægte pergolaer og solceller, dvs. designet og markedsført som sådan af fremstillingsvirksomhederne.
Det er tydeligt, at disse definitioner, selv om de ikke har en øjeblikkelig præskriptive karakter inden for byggeri (som allerede nævnt er ministerdekretet ikke direkte berørt af dette område), antager de det da de var deres egne ved en bygningsreglement, en bybygningsforordninger (RUE) eller fra de tekniske standarder for gennemførelse af en generel reguleringsplan (PRG).
I disse tilfælde bliver disse definitioner således egentlige bestemmelser i formålet med konstruktiv praksis, og frem for alt de antagelige eller ikke-støtteberettigede produkter: hvis derfor definitionerne af partiel og samlet arkitonisk integration de er blevet implementeret af bygningsreglementet eller af kommunens PRG (eller endda har der været præcise indsætninger definitioner af pergola - eller pergola - PV og fotovoltaisk husly), for at installere de nævnte artefakter bør det være tilstrækkeligt til at følge kravene både til produktets form, dimensioner og tekniske egenskaber, og især til den bureaukratiske proces, der er nødvendig for dens installation.

Ministerielt dekret af 5. juli 2012

Dette andet dekret repræsenterer i en vis forstand den normale udvikling og afslutning af ministerdekretet af 19. februar 2007. Faktisk er detArtikel 2, stk. 1 introducerer en anden grundlæggende definitioner, nemlig:
Integreret solcelleanlæg med innovative funktioner: Det er det fotovoltaiske system, som anvendelser ukonventionelle moduler og specielle komponenter, udviklet specifikt til at erstatte arkitektoniske elementer, og som opfylder byggekravene og de angivne installationsmetoder i Bilag 4.Denne definition skal naturligvis være afsluttet med det, der foreskrives afBilag 4, som foreskriver, at de moduler, der udgør den integrerede solcelleanlæg med innovative funktioner skal:
1) erstatte de arkitektoniske elementer af bygninger, som f.eks dæksler (enten uigennemsigtig eller gennemsigtig eller halvtransparent), le lodrette uigennemsigtige overflader (dvs. i det væsentlige jeg facade belægninger), og endelig den åbne overflader (døre, vinduer og vinduer);
2) selvfølgelig væsentlige teknologiske innovationer;
3) Udover elproduktion skal designes og fremstilles industrielt til også at udføre grundlæggende arkitektoniske funktioner som f.eks beskyttelse eller termisk regulering af bygningen, den vandtæthed og vejrbeskyttelse og mekanisk modstand, garanterer forestillinger, der kan sammenlignes med de erstattede elementers
4) passer harmonisk ind i bygningens arkitektoniske design og sikrer dets æstetik.
Også i dette tilfælde passer disse krav ikke kun perfekt til pergolaer og fotovoltaiske baldakiner, men hvis de selv fremstilles ved en bygningsreglement eller en generel planlægningsplan, anvender de også prescriptiv værdi i bybygningsforhold.Video: