Det er ikke nok at bare ringe loven for annullering i den første frist

Lejekontrakten til boligformål, i formlerne 4 + 4 og / eller 3 + 2, kan kun opsiges ved den første udløb af de grunde, der er angivet i lov 431/98.

Det er ikke nok at bare ringe loven for annullering i den første frist

Contratto di locazione

den ejer af en bygning beregnet til privat brug kan sende til lejeren annullering af lejekontrakten ved den første frist (om det er en 4 + 4 eller 3 + 2 aftale) forudsat at dens anmodning er formuleret i overensstemmelse med det, der er fastsat ved lov.
Referencestandard er den indeholdt ikunst. 3 i loven n. 431 af 1998.
For at gøre dette er det ikke nok at sige Jeg har til hensigt at opsige kontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 3 l. n. 431/98 men vi skal angive en af ​​de faktisk tilbagevendende grunde blandt dem, der er angivet i denne lovbestemmelse.
Dette, kort sagt, beslutningen fra Domstolen i Rom med sætningen n. 19817 indleveret i kansleriet den 4. oktober 2013.

Årsager til annullering af lejekontrakten

At vide, hvad er forårsager, at ejeren af ​​en ejendom kan opsige kontrakten leasing i den første frist (undtagen tilfælde af arrearage), sagde vi, at vi skal se på artikel 3 i loven n. 431 af 1998.
recitere normen:
Ved den første udløb af de kontrakter, der er fastsat i henhold til stk. 1 i artikel 2 og den første udløb af kontrakter, der er fastsat i stk. 3 i samme artikel, kan udlejeren benytte sig af retten til at nægte fornyelse af kontrakten og underrette lejeren om varsel mindst seks måneder af følgende årsager:
a) når udlejer har til hensigt at allokere ejendommen til bolig, kommerciel, håndværk eller erhvervsmæssig brug af hans / hendes ægtefælle, forældre, børn eller slægtninge inden for anden grad
b) når udlejer, juridisk person, virksomhed eller offentlig myndighed eller under alle omstændigheder med offentlige, sociale, mutualistiske, kooperative, velfærd, kulturelle eller religiøse formål har til hensigt at tildele ejendommen til udøvelse af aktiviteter med det formål at opfylde ovennævnte formål og tilbyder anden egnet udlejer og som udlejer har fuld tilgængelighed til
c) når lejeren har fuld tilgængelighed af gratis og passende indkvartering i samme kommune

Disdetta locazione

d) når ejendommen er inkluderet i en alvorligt beskadiget bygning, der skal genopbygges eller som skal sikres, er lejers stabilitet og varighed en hindring for færdiggørelsen af ​​uundværligt arbejde
e) når ejendommen er i en bygning, hvis fuldstændige renovering er planlagt, eller har til hensigt at drive nedrivning eller radikaltransformation til at bygge nye bygninger eller at være ejendomssted på øverste etage, har ejeren til hensigt at udføre Overlevelse i henhold til loven og udførelse af det er afgørende for den tekniske udvisning af bygningen selv;
f) når lejeren, uden at der foreligger nogen lovlig succession i kontrakten, ikke beboer bygningen uden begrundet grund
g) når udlejer har til hensigt at sælge ejendommen til tredjepart og ej har ejerskab til andre ejendomme til privat brug end den, der anvendes til eget hjem. I dette tilfælde har lejer ret til fortrydelse, der skal udøves i overensstemmelse med procedurerne i lovens artikel 38 og 39, 27. juli 1978, nr. 392.
Angiv en årsag, der så viser sig at være fiktiv, kan medføre, at lejeren ønsker at genoplive kontrakten eller kompensere skaden (jf. kunst. 3, tredje og femte afsnit, l. n. 431/98).

Klar angivelse af årsagen til annulleringen

Dette er hjertet af sætningen n. 19817 afsagt af Domstolen: det er ikke nok at sige, at vi har til hensigt at annullere kontrakten ved den første frist, men vi skal angive årsagen, og årsagen skal indbefattes blandt dem, der er angivet i lovens artikel nævnt flere gange.
Den pågældende dom læses at det ikke er muligt at Det første annulleringsbrev sendt af udlejeren, (...) ved anbefalet brev af 15. december 2010 (appellantens bilag 2) kunne have resulteret i opsigelse af kontrakten i første frist (31. august 2013) i henhold til art. 3 af L. n. 431/1998.
Dette skyldes, Domstolen fortsætter, I dette brev meddelte udlejer blot lejeren, at jeg agter at bruge den lejede ejendom til de anvendelser, der er nævnt i art. 3, stk. 1, L. 9.12.98 n. 431, benytter jeg mig ret til at nægte fornyelse af kontrakten, der er fastsat ved fælles aftale i henhold til stk. 3, art. 2 i ovennævnte lov (der står således i bilag 2 til bekendtgørelsen) for den formalisme, der ligger til grund for det begrundede afslag på fornyelse af lejekontrakten ved den første frist, og hvorefter afvisningen af ​​at forny for at være egnet til formål skal udtrykkeligt, utvetydigt og specifikt udtrykke en af ​​årsagerne (blandt dem, der er beskrevet af Artikel 3 i lov nr. 431/1998), som legitimerer udlejeren om at trække sig ud af kontrakten ved udgangen af ​​de første fire år, anses det ikke for at henvisningen i henhold til lovens artikler kan opfylde kravet om form, der er foreskrevet ved den førnævnte art. 3. - (blandt andet boks nr. 936 af 2013 om udlejning af bygninger, der anvendes til privat brug, i meddelelse fra leasinggiver, der nægter at forny kontrakten i henhold til artikel 3 i lov af 9. december 1998, nr. 431, skal i henhold til en ugyldig sanktion angives årsagen til de strengt angivet i samme regel, hvorpå annulleringen er begrundet, således at der i tilfælde af uoverensstemmelse kan foretages forudgående kontrol af alvor og gennemførligheden af ​​hensigten udledt i retten og under alle omstændigheder kontrollen efter frigivelsen om den faktiske anvendelse af ejendommen angivet til brug i den hypotese, hvor føreren udtrådte hævder anvendelsen af ​​sanktionerne last af udlejer) (Trib. Rom 4 oktober 2010 n. 19817).
Så du kan ikke sige: Jeg annullerer kontrakten, fordi loven tillader mig, men det skal angives, hvilke juridiske omstændigheder der forekommer i dette tilfælde Denne specifikation tjener til at kontrollere, om det rent faktisk er tilbagevendende med det formål at beskytte lejerens rettigheder.Video: (the.Dawn.Wall.2019)_Completo e Legendado Red Bull