Centralvarmeanlæg, forpligtelser

Den langsomme og kontroversielle lovgivningsmæssige og lovgivningsmæssige udvikling mellem de regionale og nationale niveauer giver anledning til tvivl om centraliserede planter.

Centralvarmeanlæg, forpligtelser

Lovgivningsmæssige og lovgivningsmæssige udviklinger, ofte kontroversielle mellem de regionale og nationale niveauer, omkring indeslutning af energiforbrug på bygninger, har rejst mange tvivl om forskellige emner, herunder forpligtelsen eller ikke til opførelsen af ​​centraliserede varmesystemer for nybyggede ejerlejligheder eller genstand for omstrukturering.

Termisk central grænseværdi

Med den sidste D.P.R. vedrørende indeslutning af energiforbrug til bygninger, nr. 59 af 2009 er der ingen forpligtelse af realisering af centraliserede varmesystemer til nye ejerlejligheder og de eksisterende og genstand for renovering.
Netop denartikel n. 4 af D.P.R. 59/09 specificerer, at for alle eksisterende bygninger med en række boligenheder over 4 og med varmeudgang fra varmegeneratoren i det centraliserede system overstiger 100 kW det er shenvises til vedligeholdelsen af ​​de samme centraliserede systemer; Den mulige anvendelse af autonome systemer i stedet for den centraliserede skal tvinges af tekniske eller force majeure grunde, begrundet i en specifik teknisk rapport afgivet af en kvalificeret tekniker.

Lovpligtig forpligtelse i forbindelse med centralvarme

D.P.R. 59/09 hedder det også, at for de samme bygninger, der er beskrevet ovenfor, i tilfælde af renovering af varmesystemerne er det nødvendigt at vedtage systemer til termoregulering og regnskab varme til hver enkelt enhed Det umulige at vedtage sådanne systemer skal på grund af tekniske eller force majeure årsager begrundes af en specifik teknisk rapport afgivet af en kvalificeret tekniker.
I alle tilfælde af nye bygninger eller renoveringer af offentlige bygninger, eller bruges til offentlig brug, skal jeg respekteres grænseværdier for energiforbrug i henhold til bilag C i lovdekretet 192/05 nedsat med 10% med samme dekret, som giver indikationer på de minimumsværdier, der er nødvendige for det gennemsnitlige globale sæsonmæssige udbytte; Der er også en forpligtelse til at opbygge varmesystemer og eventuelle centraliserede klimaanlæg.

Italien

D.P.R. Endelig specificerer, at ovenstående indikationer og forpligtelser gælder i alle regioner som ikke har udstedt deres egen regulering af indeslutning af energiforbrug til bygninger.
Alle regioner og de selvstyrende provinser, der har truffet foranstaltninger til at vedtage deres egne foranstaltninger, formaneres til en gradvis tilpasning til national lovgivning pĂĄ en tid, der ikke er defineret.

Energiske udgifter indeslutninger dekret

De vigtigste lovgivningsreferencer vedrørende indeslutning af bygningernes energiforbrug er:
Direktiv 2001/91 / EF
Lovdekret 192/05
Lovdekret 311/06
præsidentielt dekret 59/09 (1. dekret om gennemførelse af lovdekret 192/05)
D. M. 26/06/2009 (2. dekret om gennemførelse af lovdekret 192/05)
Vi glæder os til det tredje gennemførelsesdekret af lovdekret 192/05 og to yderligere gennemførelsesforanstaltninger af D.P.R. 59/09 for hvilken der endnu ikke er fastsat nogen udstedelsesdato.Video: Hotel Savoy sparer 10.000 kr. med ForsynOmeter