Condominium korridoren kan være en fælles del

Boligkorridoren er en fælles del, hvis den ikke adskiller sig fra titlen, og hvis den er beregnet til den fælles tjeneste for hele eller en del af ejendomsenhederne.

Condominium korridoren kan være en fælles del

Korridor og regler om fælles dele

hvid korridor

Forskere og dommere har længe været enige om at tro på detliste af de fælles dele, der er omhandlet ikunst. 1117 c.c.. er langt fra udtømmende: at kunne medtage et meget bredere udvalg af dele af bygningen inden for rammerne, hvad der er vigtigt er, at den fælles ejendom ikke er udelukket fra titlen, og korridoren tjener mere end en fast ejendom enhed (blandt de mange v. Cass. SS. UU. 7449/1993).
I dag bekræftes fortolkningen endnu mere af formuleringen afkunst. 1117 c.c.. som lidt modificeret af ejerlejlighed reform, hvor det er klart, at listen over fælles dele indeholdt i det er ikke udtømmende: inden for listen er i hvert nummer angivet den udtrykkelige motivation af den pågældende underopdeling, den såkaldte forholdet (med udtryk alle dele af bygningen er nødvendige til almindelig brug, f.eks i punkt 1 Værelser til fælles tjenester, såsom i punkt 2 værker, installationer, artefakter af nogen art bestemt til almindelig brug, f.eks i punkt 3 Udtryk med reformen forventet ved begyndelsen af ​​hvert nummer efterfulgt af, tilføjet for punkt 1 og 2 a hvordan, hvilket præcist angiver med ekstrem klarhed, at listen ikke er helt udtømmende. Så i dag synes spørgsmålet at være løst nu. På den anden side kunne det ellers ikke antages, at den virkelige kaskos mangfoldighed ville forhindre en komplet liste over fælles dele.
den korridor Selv i dag er det ikke en del af denne liste (selv om den revideres og opdateres), selvom den ofte er blevet bedømt som en fælles del af bygningen.
Denne konklusion, hvis det ved første øjekast kan virke ret intuitivt, at se på tilstanden af ​​steder og fakta, er ikke altid enkel. For eksempel vil det ofte være et spørgsmål om at kontrollere, hvad titlen siger; eller du bliver nødt til at gå tilbage til tilstanden af ​​stederne, skal du kontrollere hvilken funktion der har korridoren med hensyn til den resterende konstruktion.

Korridor og titel

i sætning n. 7449/1993 De Forenede Afdelinger for Kassationsretten fastslog, at titel nyttigt at udelukke karakteren af ​​ejerlejlighed af en fest det kan enten udgøre ved kontraktbestemmelsen eller ved alle købsakterne for de enkelte fast ejendom enheder eller endog af usucapione.
I en nylig afgørelse besluttede dommerne for legitimitet, at ejerlejlighed naturen kan udelukkes ikke på grundlag afkøbslov af den enkelte, men udelukkende på grundlag afcharter af ejerlejlighed med en transkriberet regulering. Det må derfor kunne udledes, at fra starten har viljen været det. Således står det i sætningen, at parterne som korridoren skal betragtes som fælles dele, og at Det er op til dem, der hævder køb af disse dele af fast ejendom byrden af ​​at bevise, at sidstnævnte blev henlagt til sig selv af sælgeren med den første splittelse. Det eneste kadastrale kort (som blot er et fingerpeg, men ikke et bevis for ejerskab), ikke engang - der henvises til i en enkelt købsret eller behørigt underskrevet, er ikke i sig selv egnet til at bekræfte eksistensen af ​​en individuel ejendomsret med hensyn til varer som dem, for hvilke det skyldes, i forbindelse med hvilket formodningen om ejerlejlighed er etableret; det er udtrykkeligt udelukket i den nævnte beslutning, at en notaris handel med ejendomsretten er nyttig, idet det konkluderes, at Med henblik på den nøjagtige identifikation af ejerlegenhed eller ej af de nævnte aktiver blev ovennævnte handling og købstitel for de sagsøgte ikke taget i betragtning, men - tværtimod - ejendomsretten med henblik på at overveje udelukkelse eller udelukkelse af visse varer fra dem, for hvilke der er formodning om lov til at tilhøre samme bygning. Og derfor måtte det vurderes forskelligt - handlingen med transkription af ejerlejereglereglerne (Cass. n. 9523/2014).
I andre tilfælde er det dog ikke angivet, at producentens vilje er utilstrækkelig, idet den er en ensidig handling, men at vi i stedet skal se, hvad der blev fastslået i salgsafgørelsen, idet det konkluderes, at ... at vinde på grundlag af titlen den juridiske formodning om fælles ejerskab af de dele af ejerlejlighed bygningen angivet i art. 1117 torsk. CIV., er ikke nok fraktionering - stabling, og den relative transkription, der er foretaget på bygherrenes anmodning, af den pågældende bygnings del, at være en ensidig handling i sig selv, der ikke er egnet til at fjerne godet fra ejerlejenheden, idet den kun skal genkende denne virkning til købskontrakt, hvor den forudgående ensidige afgrænsning af overførselsformålet er blevet gennemført i forhandlingsindholdet efter aftale mellem de kontraherende parter Cass. Sec. 2, sætning n. 2670 af 23/02/2001) (Cass. n. 11195/2010).
Det er derfor den første den handling, der skal handles (se også blandt mange, Cass. n. 27640/2013 og Cass. n. 16022/2002).
Og det er faktisk blevet fastslået, selv for nylig, at klausul der udelukker ejendomsoverdragelsen af ​​nogle dele af bygningen (i dette tilfælde en korridor) er intet, for overtrædelse afkunst. 1118, c. (V. Cass. n. 1680/15 af 29. januar 2015, men også Cass. n. 6036/1995 og Cass. n. 3309/1977). Under den nuværende kunst. 1118, co.2 c.c.. ejerlejlighed kan ikke frafalde sin ret på de fælles dele (den foregående var tekstmæssigt Ejendommen kan ikke, ved at give afkald på retten til ovennævnte ting, undgå bidraget til udgifterne til bevarelse).
I nogle tilfælde blev der skelnet mellem aktiver indarbejdet (anses ikke adskilt fra eksklusiv ejendom) og varer simpelt funktionel (betragtes som adskilt) (v. Cass. n. 12128/2004).
Desuden bør det tilføjes, hvis salget, der udelukker en ejerlejlighed, blev anset for gyldigt, ville det påvirke de millesimale aktier i strid medkunst. 1118, co. 1 c.c.. (se for eksempel Cass. n. 1680/15).

Korridor og fælles brug

himmelske korridor

Ifølgekunst. 1102 c.c.. en fælles del kan være modificeret fra den enkelte gav denne intervention ikke gå for at ændre destination af sagen og forhindre densaf andre lige brug. Så om korridor, blev installationen af ​​a. betragtet som legitim hash i korridoren med tilsagn om at forsikre de andre ejerlejligheder muligheden for at fortsætte med at bruge den ved at levere dem til dem nøgler, repræsenterer en legitim ændring af den fælles ting for den bedste nydelse af det (v. C. App. Mi. 04-03-2008).
I dette tilfælde blev de udelukket både hindring for den anden anvendelse, både symmetriens skade og landings arkitektoniske indretningsdekoration, og nægtede at have ændret bygningens arkitektur eller beskadiget bygningens harmoniske linjer.

Omvendt
det var det udelukket anvendelsen afkunst. 1102 c.c.., dvs. en legitim brug af den fælles del,sænkning af loftet af den fælles korridor, der også udføres med den forøgelse af belastninger, som ikke er fastslået af den kompetente myndighed, og uden at de antisemiske bestemmelser er overholdt: i den foreliggende sag blev det konkluderet, at brugen af ​​den fælles ting ikke var i betragtning af arten af ​​den fælles del af ejerlejlighed, men af erhvervelse på en endelig måde til fordel for den eksklusive ejendom af en enkelt ejerlejlighed... af en del af den fælles korridors volumen med samtidig fjernelse af denne del, der er fælles for den funktion, som den er beregnet til at udføre i sammenhæng med hele korridoren og derfor i sidste ende med ændringer i den primære destination, som delen er bestemt til at udføre (ikke længere en del af den fælles korridors volumen, men volumen af ​​C.'s lejlighed) (Cass. n. 21246/2007).

Korridor og delvis ejerlejlighed

den korridor - som andre dele af ejerlejlighed - kan så være en fælles del for nogle, men ikke for alle ejerlejligheder (og er en hyppig hypotese); i dette tilfælde har vi en delvise ejerlejlighed, og ikke udelukkende en individuel brug af det gode; derfor er man i dette tilfælde ikke legitim afkald på samme; så det var for eksempel etableret i den seneste afgørelse af Kassationsdomstol n. 1680/15.
En del af den lysende tekst i den seneste sætning er rapporteret n. 1680 af 2015, der starter fra kriteriet om identifikation af fælles ting angivet afkunst. 1117 c.c.. og slutter med begrebet delvise ejerlejlighed: kriteriet om identifikation af fælles ting dikteret af denne norm virker ikke med hensyn til ting, der på grund af deres strukturelle egenskaber er objektivt bestemt til den eksklusive service af en eller flere ejendomsenheder (Cass. Pat n. 7449/93).Eksklusiv service som, når den ikke henvises til kun en, men flere enheder, giver anledning til c.d. delvise ejerlejlighed (hvorpå v. i almindelighed Cass. n. 23851/10), der igen er konfigureret i Domstolens retspraksis også under henvisning til sagen korridorer placeret til tjeneste for kun nogle af ejerlejlighederne (se Cass. nn. 21246/07 og 8136/04).
Ikke uden at påpege, at c.d. delvise ejerlejlighed ikke har sin egen perfekt autonomi, adskilt og adskilt fra det, der vedrører ejerlejlighed vedrørende hele bygningen, men udgør ikke andet end en konfigurerbar situation til forenkling af interne manager relationer til ejerlejlighederne i forhold til visse varer eller tjenesteydelser, der kun tilhører nogle ejerlejligheder (jf. Cass. n. 2363/12, som faktisk udelukket sin autonome legitimitet i retten) (Cass. n. 1680/15).Video: Arthur (2011)