Affaldsmodul fra C. og D

I nogle italienske regioner er udarbejdelsen af ​​konstruktion og nedrivning affald form obligatorisk for at opnå udstedelse af en kvalifikation.

Affaldsmodul fra C. og D

Udstedelse af kvalificerende titler

At udføre bygningsinterventioner En af de vigtigste faser fra et bureaukratisk synspunkt er spørgsmålet om kvalificerende titel, om det er det fri bygningsaktivitet, CIA o CIL, Scia, DIA eller tilladelse til at bygge.

sportello unico

Vi har allerede i mange artikler diskuteret de mulige procedurer for udstedelse af kvalifikationen, idet det præciseres, at før du starter øvelsen, er det tilrådeligt at kontakte Unik bygning facilitet af den egen kommune for at få forklaringer til den dokumentation, der skal produceres.
Også på emnet for byggeaffald Reglerne skifter fra region til region, så meget, at i nogle tilfælde ud over de klassiske dokumenter, der er underskrevet af klienten, entreprenøren og den tekniske designer, herunder teknisk rapport, projektarbejde og ejendomsregisteroplysninger, er der såkaldte Affaldsformular fra C & D.

Affaldsformular fra C. & D.

interventi edilizi

den Bygnings- og nedrivningsmetode repræsenterer de midler, hvormed det er reguleret, på regionalt plan, bortskaffelse af affald i overensstemmelse med princippet om miljøbeskyttelse.
Alt er født med Lovdekret 3. april 2006, n. 152, Miljøregler, hvormed vi forsøger at gennemføre fællesskabsdirektiverne om affald og dermed regulere genopretning og bortskaffelse af det samme til beskyttelse af miljøet og forebyggelse af risici for vand, luft, jord, såvel som for dyr og planter.
Selvom staten har enekompetence inden for miljøspørgsmål, som etableret afkunst. 117 i forfatningen, det er op til Regioner forvaltningen af ​​affaldet selv gennem spørgsmålet om regionale love med henblik på korrekt bortskaffelse af det producerede affald samt en reduktion af forureningen deraf.
Uden at gå for langt ind i miljøspørgsmål er fra dette synspunkts synspunkt det affaldsmodul, der har funktionen spor og kvantificere affald produceret i byggeri.

Hvordan et affaldsmodul er lavet af C. & D.

Et affaldsmodul er et dokument udarbejdet af ejeren af ​​det firma, der har fået overdraget arbejdet eller af direktøren for værkerne selv, som skal leveres sammen med den ovenfor beskrevne dokumentation tilTeknisk Kontor af den kommune, hvor stedet er placeret.
I den er indeholdt to moduler: Den første, hvori dataene vedrørende enhedens skøn og den type affald, der vil blive produceret, rapporteres med angivelse af den endelige bestemmelsessted for det samme i den anden er selvcertificeringen bekræftet tilstedeværelsen eller ej af stoffer, der indeholder asbest i de kadastrale enheder, der er involveret i interventionen.
Eksempelvis i galleriet i slutningen af ​​artiklen er det muligt at se en formeskabelon.

Modul en og CER koder

Det første modul indeholder i generelle data vedrørende den pågældende gård med den geografiske og cadastrale angivelse af det samme, hvilken type operation der skal udføres på affaldet, hvis det drejer sig om bortskaffelse eller genopretningsåvel som sted hvor det er meningen at give dem.

rifiuti in cantiere

De vigtigste data i dokumentet vedrører klart kvantificering ogidentifikation af affaldet selv: Til kvantificering, under designfasen, kan den ansvarlige tekniker straks bestemme dem i henhold til metrisk beregning udarbejdet, hvor volumen eller vægt af de materialer, der skal afsættes, som følge af nedrivning af skillevægge eller fjernelse af belægninger, for eksempel.
Hvad angår identifikation, se CER koder, eller Europæisk affaldskatalog, hvor de rapporteres, opdelt i farlig og ikke farlig, alle typer affald, der kan produceres, identificeret med en numerisk serie.
Affaldet med bygge- eller nedrivningsoperationer er for eksempel identificeret med koderne fra 1701 til 1709.

Modul to og asbest

smaltimento rifiuti

I det andet modul er der foruden at være igen identifikationsoplysningerne på stedet, vi erklærer tilstedeværelsen eller fraværet af asbest eller af stoffer indeholdende asbest.
Spørgsmålet om asbest er meget sart og reguleret af Lov 27. marts 1992 n. 257, som ikke indeholder bestemmelser om obligatorisk fjernelse af asbestelementer, hvis det er tilfældet, men i dette tilfælde regulerer tilsynet af lokale sundhedskontorer.
For så vidt angår bortskaffelse kan den ikke betjenes uafhængigt eller af nogen virksomhed, men det er obligatorisk at kontakte specialiserede virksomheder.

Estimater for asbest og evighed genvindingen

Operationen er ganske dyr, men for et skøn svarende til omfanget af forarbejdning er det muligt at anmode om en online tilbud på vores portal, eller hvis det bruges WhatsApp Du kan anmode om et skøn fra nummeret 392.690.99.88
Afslutningsvis er affaldshåndteringsoperationerne velregulerede på stats- og regionplan. af denne grund er det nødvendigt forhøre om de gældende bestemmelser på sit område for at fungere i den rigtige henseende til det samme.Video: