Fluorerede gasser, registre, træning

Registrering i registret under D.P.R. 27. januar 2019 er nødvendigt for at få certifikater og certifikater til dem, der arbejder med varmepumpe gasser.

Fluorerede gasser, registre, træning

i Officielt Gazette nummer 93 af 20/04/2012 Det blev offentliggjort på præsidentielt dekret 27. januar 2012, n. 43, der giver mulighed for a Nationalt telematikregister af certificerede personer og virksomheder, der udfører aktiviteter for at kontrollere tab og genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra: kølesystemer, klimaanlæg, varmepumper, brandbekæmpelsessystemereller. Registrering til registreringsdatabasen er nødvendig for at få certifikater og certifikater til at fungere på varmepumper.

pompe di calore

De registrerede teknikere vil kunne få:certifikat udstedt af en attest, efter at have deltaget i et kursus den certifikat udstedt af et certificeringsorgan efter at have bestået en teoretisk og praktisk eksamen baseret på minimumskravene i forbindelse med de færdigheder og viden, der er fastsat i EF-forordningen n. 303/2008.
Certifikatet vil have en varighed pĂĄ 10 ĂĄr, hvorefter certificeringsorganet fornyer anmodningen fra den interesserede part.
Virksomhederne kan udføre ovennævnte aktiviteter, hvis de har det relevante certifikat udstedt af et certificeringsorgan: Dette certifikat udstedes til virksomheden, hvis sidstnævnte gennem udarbejdelse af en kvalitetsplan (UNI / ISO 10005) er i kunne bevise det beskæftiger certificeret personalefor aktiviteter, der kræver certificering, nok til at dække det planlagte aktivitetsvolumen, og det personale, der er ansat i de aktiviteter, for hvilke der kræves certificering, råder over de værktøjer og procedurer, der er nødvendige for at udføre dem.
Personer (teknikere) ved at indgive en anmodning til den lokale CCIAA - sammen med ansøgningen om registrering i registret og vedlægge en undergodserklæring med en erhvervserfaring på mindst 2 år i aktiviteten - kan anmode om en Foreløbigt certifikat, inden for 6 måneder efter udstedelsen af ​​hvilken de skal opnå den endelige.
Virksomheder kan også indgå i et foreløbigt certifikat ved at indgive en anmodning til CCIAA om henvisning sammen med registreringsansøgningen i registret og vedlægge en substitutionserklæring, der attestererbrug af personale med foreløbigt certifikat eller endelig inden for 6 måneder fra udstedelsen af ​​det foreløbige certifikat skal de få den endelige.

Udstyr og træningsoptegnelser

Det vil også blive etableret Udstyrsregister i henhold til art. 2 i EF-forordningen n. 1516/2007, obligatorisk for operatører af faste køle-, klimaanlægs- og varmepumpeprogrammer samt faste brandbeskyttelsessystemer indeholdende 3 kg eller mere af fluorholdige drivhusgasser.

split

Senest den 31. maj hvert år, begyndende fra året efter ikrafttrædelsen af ​​D.P.R. De ovennævnte operatører skal over for Miljøministeriet sende gennem ISPRA (Højere Institut for Miljøbeskyttelse og Forskning) en erklæring om mængden af ​​atmosfæriske emissioner af fluorholdige gasser fra det foregående år, baseret på dataene i udstyrsregisteret. Det elektroniske format for dette register og erklæringen offentliggøres også på ministeriets hjemmeside.
Med hensyn til uddannelse kan teknikere, der ønsker at arbejde på varmepumper, kontakte attesteringsorganer o til uddannelsescentrene for at deltage i det respektive kursus som beskrevet i EU-forordningen n. 303/2008.
NĂĄr kurset er afsluttet, vil disse centre sende navnene pĂĄ de personer, der har fĂĄet certifikatet til de certificerings- og vurderingsorganer, der tidligere har certificeret dem.
Derefter vil certificerings- og evalueringsorganerne have til opgave at udføre prøverne og elektronisk indlæse oplysningerne i specifikke dele af registreringsdatabasen vedrører personer og virksomheder, der har opnået det relevante certifikat, fornyelse af certificering, suspension eller tilbagekaldelse af certifikater på grundlag af de deri fastsatte betingelser.
Naturligvis bliver vi nødt til at vente på, at ministeriet offentliggør forskellige cirkulære cirkulærer og at de institutionelle strukturer tilpasser sig, vil dette give alle teknikere og virksomheder mulighed for at forberede og dokumentere sig for at være klar til udnævnelsen.Video: