Fritagelse fra ejerboligen varmeanlæg, udgifter og godkendelse af forsamlingen

Loven tillader hver ejerlejlighed at løsrive fra ejerboligen opvarmningssystem, forudsat at visse tekniske krav er opfyldt. Hvad er de

Fritagelse fra ejerboligen varmeanlæg, udgifter og godkendelse af forsamlingen

Fritagelse fra ejerboligen varmeanlæg

varme

I tilfælde af ejerlejligheder i bygninger, i tilfælde af løsrivelse fracentralvarmeanlæg Er condomino forpligtet til fortsat at bidrage til udgifterne til det pågældende aktiv?
Hvis ja, hvilken?
Spørgsmålet bliver ofte stillet af dem, der er løsrevet fra ejerlejlighed opvarmningser dog sin ejendomsenhed med blandt dem, der deltager i udgifterne til det fælles gode.
Nogle gange sker det, at fra det enkle spørgsmål går du til en reelle retslige tvister; rulle gennem hjemmesider og specialdatabaser er det ikke ualmindeligt at komme på tværs af domme, der har løst årsager i forbindelse med adskillelsen fra ejerboligen opvarmningssystemet.
PĂĄ emnet skal vi skelne to hypoteser:
a) detachement opstod før reformen af ​​ejerlejlighedens ikrafttræden (dvs. inden den 18. juni 2013) og med hensyn til hvilke de gældende bestemmelser på tidspunktet for indlæggelsen fortsætter (og dermed de principper, der er udviklet ved retspraksis)
b) løsningen der er skete eller vil i kraft af de nye regler.
Som vi vil se de to tilfælde er ens: Kort sagt, selv om dette spørgsmål har reformen (lov nr. 220/2012) kun gjort noget for at tilpasse sig retspraksisens diktater.
første af lovens ikrafttrædelse n. 220/2012 regulerede civilloven ikke denne sag; den løsgørelseDerfor blev det anset for muligt takket være de domme, der blev udtrykt i denne forstand.
den Højesteret, ved flere lejligheder, sagde det ejerlejlighed kan lovligt afstå fra brug af centraliseret opvarmning og afmontere grenene af hans ejendomsenhed fra det fælles anlæg uden behov for tilladelse eller godkendelse fra andre ejerlejligheder, hvis han godtgør, at hverken hans afkald eller løsningen hidrører fra eller en forværring udgifter til dem, der fortsætter med at bruge centralvarme, eller en termisk ubalance af hele bygningen, hvilket er til skade for den regelmæssige levering af tjenesten. Denne betingelse er opfyldt, han er forpligtet til kun at betale omkostningerne ved bevarelse af centralvarmeanlægget, mens han er fritaget for forpligtelsen til at betale udgifterne til hans brug. (Nå, ex multis, Cass. 25. marts 2004 n. 5974).
Den eneste begrænsning ud over dem, der er angivet i sætningen, til dette fakultet: absolut forbud mod udstationering indeholdt i ejerlejlighed bestemmelser af kontraktmæssig karakter.

Udstationering fra varmesystemet og udgifter

Således skulle de overvejes ugyldige disse beslutninger som opkrævede udgifterne til brugen af ​​anlægget til de fritliggende boliger.
I denne sammenhæng annonce eksempel, blev en dom udstedt af Court of Bari udstedt den 10. oktober 2013 (afgørelsen, selv om den er udstedt efter reformens ikrafttræden, omhandler en sag, der blev rejst inden den 18. juni 2013) om bl.a. udgifter af brugen af ​​systemet opkrævet til en fritliggende ejerlejlighed.
Den nævnte afgørelse har ugyldiggjort den anfægtede beslutning på dette punkt.
Bestemmelsen af ​​Bari-dommeren fastslår, at i det foreliggende tilfælde, da der ved en teknisk udredning af 12. maj 2005 underskrevet af Eng. (...) blev det konstateret, at løsningen af ​​Ing. (...) den centraliserede plante er ikke skadelig for de andre ejerlejligheder og giver ikke det samme anlæg med termiske ubalancer, der ville blive beskadiget. Dette forhold er aldrig blevet bestridt af den aftalte bygning, således at (...) har sørget for realiseringen af ​​et autonomt varmesystem.

Lejlighed opvarmning

Tilsvarende, hvad angår ejerlejligheder i bygninger Condomino er altid forpligtet til at betale omkostningerne bevarelse af centralvarmeanlægget, selv når det har fået tilladelse til afkald på brug af centraliseret opvarmning og afbrydelse af grene af sin ejendomsenhed fra det fælles anlæg (som udgør en tilbehørs ejerlejlighed i henhold til civillovens artikel 1117, stk. 3) eller har fremlagt bevis for, at de udleder hverken en forøgelse af ledelsen eller en termisk ubalance, idet den i dette tilfælde udelukkes fra forpligtelsen til at betale de udgifter, der er nødvendige for dens anvendelse, hvis det modsatte ikke skyldes ejerlovsbestemmelserne (cass., 31. maj 2012, nr. 8750). Tværtimod fremgår det af de anførte dokumenter, at omkostningerne ved forbruget af dieselolie til det centrale varmesystem er blevet debiteret. (Trib. Bari 10. oktober 2013).
Som et resultat heraf samling beslutning skulle betragtes som mangelfuldt.
Som vi sagde, loven n. 220/2012 (ejerlejlighed reform) interveneret på emnet for løsrivelse fra ejerboligen varmeanlæg modificerekunst. 1118 c.c..
den fjerde afsnit af gældende lov:
Lejlighedskomplekset kan afstå brugen af ​​det centraliserede varme- eller klimaanlæg, hvis der ikke er nogen væsentlige driftsforstyrrelser eller en stigning i udgifterne til de andre ejerlejligheder. I dette tilfælde er dommeren fortsat forpligtet til kun at bidrage til omkostningerne ved ekstraordinær vedligeholdelse af anlægget og for bevarelse og overholdelse af loven..
Med hensyn til indholdet var civillovgivningen inkluderet ijuridisk udformning af tidligere ĂĄr.

Signifikant ubalance i driften af ​​systemet

Hvad betyder det præcist væsentlig ubalance i drift af planten stammer fra adskillelsen?
Hvad er detpraktisk indvirkning af denne formel, dvs. dens indflydelse på frigørelsens kraft?
Ifølge en afgørelse truffet i august 2014 af Court of Monza (sætning 26. august 2014 nr. 2347), kan præceptets anvendelsesområde ikke udvides til at genoprette en tidligere anomalie af operationen til en vellykket afvikling.
Dette er et meget vigtigt princip, fordi det placerer ansvaret for dem, der klager over problemer (ergo, næsten altid ejerlejlighed)byrde for at prøve tydeligt at kløften har forårsaget betydelige problemer (ubalancer i drift).
i sag besluttet af retten i brianza en ejerlejlighed havde udfordret en beslutning, der pålagde ham at betale omkostningerne ved brug af centralvarmeanlægget.
Ifølge ham var han ikke nødt til at betale noget i forhold til denne udgift, fordi han var løsrevet fra planten; Ifølge sagsøgteholdet måtte boliger imidlertid betale, fordi der fra hans afgang var ubalancer i driften af ​​anlægget.
Domstolen afviste appellantens ejerlejlighed: For det første, siger dommeren, var der ingen signifikant ubalance, og det var dog ikke specifikt, at det skyldtes udstationering.
Vi læser i sætning det Det skal være sikkert, at ubalancen stammer fra løsrivelse, og at den ikke kan spores tilbage til andre faktorer (f.eks. lukning af andre lejligheder).

Afmontering fra monteringens kondominale varmesystem godkendelse

For at betjene adskillelsen fra det centrale varmeanlæg, ejerlejlighed har du brug for samtykke fra forsamlingen?
Spørgsmålet har flere gange fundet svar i retspraksisudtalelser; Dommens reaktion (af fortjeneste og legitimitet) har altid været negativ (se frem for alt) Cass. n. 5974/04, Cass. n. 5331/12).
Genova, for eksempel med sætning n. 1507 af 14. maj 2015, med henvisning til den konsoliderede retspraksisorientering, har bestridt, at den pågældende udstationering kan godkendes af forsamlingen, forudsat at den opfylder de lovmæssige betingelser (jf. artikel 1118, fjerde afsnit, litra c)).
Det liguriske retsvæsen, for at fortælle sandheden, gik videre og sagde, at ikke engang en ejerregulering af kontraktmæssig karakter Det kan gøre adskillelsen fra centralvarmeanlægget afhængig af samtykke fra samlingen. Årsag?
Artikel. 1118 c.c. som gør det muligt at medtage det blandt de regler, som kunsten. 1138, fjerde afsnit, c.c. overveje absolut nødvendigt, det er ikke engang modificerbare af en ejerlejlighed regulering af kontraktmæssig karakter.
Konklusionen fra den genoese ret, ifølge forfatteren, er ikke fri for kritik, da det er sandt, at kunsten. 1138 c.c. betragter kunsten. 1118 c.c. Det er også sandt, at sådan ikke-afsløring er begrænset til andet afsnit i denne regel.Video: