Nedrivning og erhvervelse af ulovlige værker

Efter 90 dage uden anmeldelse af nedrivningsordren og restaurering er ejendommen erhvervet gratis og automatisk til kommunen.

Nedrivning og erhvervelse af ulovlige værker

Nedrivningsordre

Nedrivning og erhvervelse af ulovlige værker: eller

Ifølgekunst. 31, D.P.R. 380/2001, i tilfælde af færdige arbejder i mangel af tilladelse til at bygge eller i alt uoverensstemmelse fra det o med væsentlige variationerNår vurderingen er foretaget, pålægger kommunen ejeren og den person, der er ansvarlig for misbruget at sørge for fjernelse og nedrivning hvilket angiver det område, der vil blive erhvervet i tilfælde af manglende overholdelse.
Første afsnit i samme artikel definerer de udførte interventioner i alt uoverensstemmelse fra tilladelsen til at bygge som dem, der involverer opførelsen af ​​en bygningsorganisme helt anderledes for typologiske egenskaber, planovolumetriche eller anvendelse fra det genstand med samme tilladelse eller udførelse af byggemængder ud over de grænser, der er angivet i projektet og som udgør en bygningsorganisme eller en del af det med særlig relevans og autonomt brugbar.
Ifølgekunst. 32, D.P.R. 380/2001 den væsentlige ændringer Det godkendte projekt er identificeret af regionerne, som dog skal tage højde for, at variationen kun er nødvendig, hvis mindst en af ​​følgende betingelser er opfyldt:
a) Ændring i den tilsigtede anvendelse, der indebærer variation af de standarder, der leveres af Ministerielt dekret af 2. april 1968
, offentliggjort i Officielt Gazette n. 97 af 16. april 1968 (titlen Inherente grænser for bygningsdensitet, højde, afstand mellem bygninger og maksimale forhold mellem rum bestemt til bolig og produktive bosættelser og offentlige rum eller forbeholdt kollektive aktiviteter, offentlige parker eller parkeringsområder, der skal overholdes med henblik på dannelsen af ​​nye byplanlægningsinstrumenter eller revision af eksisterende, i henhold tilkunst. 17 i lov af 6. august 1967, n. 765);
b) en væsentlig forøgelse af den mængde eller et areal, der skal vurderes i forhold til det godkendte design
c) væsentlige ændringer i bybygningsparametrene for det godkendte projekt eller bygningens placering i det pågældende område
d) Ændring af egenskaberne ved den godkendte bygningsintervention
e) overtrædelse af gældende regler vedrørende antisemisk konstruktion, når den ikke overholder proceduremæssige forhold.
Loven udelukker, at væsentlige ændringer kan betragtes som dem, der påvirker størrelsen på tilbehørsbiterne, de tekniske mængder og den interne fordeling af de enkelte boligenheder.
Hvis interventionerne angivet i bogstaverne a, b og c vedrører bygninger omfattet af binding historiske, kunstneriske, arkitektoniske, arkæologiske, landskabsmæssige og miljømæssige samt ejendomme, der falder på parker eller i nationale og regionale beskyttede områder, bør betragtes som interventioner, der udføres i fuldstændig uoverensstemmelse med tilladelsen i henhold til og for virkningerne af artikler 31 og 44, D.P.R. 380/2001.
De øvrige interventioner på de samme bygninger betragtes som væsentlige ændringer (v. kunst. 32, D.P.R. 380/2001).

Manglende gennemførelse af nedrivningsordren

Nedrivning og erhvervelse af ulovlige værker: ulovlige

Hvis den person, der er ansvarlig for misbruget udfører ikke Ordren inden for halvfems dage fra forbudet den gode den er erhvervet af loven og gratis til kommunens kulturarv. Sammen med aktivet erhverves også det område, der kaldes "sedime", dvs. det område, hvor bygningen står, samt det krævede areal i henhold til byplanlægningskrav at skabe værker svarende til dem, der er misbrug.
Under alle omstændigheder kan det område, der kan erhverves, ikke overskride grænsen på ti gange bredden af ​​det samlede anvendte ubrugte område.
Ifølgerådende orientering i retspraksis antages det, at erhvervelsen finder sted af loven og uden yderligere anmeldelse.
I så henseende vil meddelelsen om ikke-overensstemmelsesvurderingen kun have betydning som en eksigibel titel med det formål at indgå i besiddelse og til transkription i ejendomsregistre, som vil være gratis.
Tabet af privat ejendom ville forekomme de jure siden øjeblikket af deadline af de halvfems dage. Orienteringen er for nylig blevet taget af regeringen af Kassationsdomstol n. 17134/2015.
Der er dog ingen mangel påi strid med varsel, for hvilket erhvervelsen ikke forekommer kun for forekomsten af ​​det mislykkede udløb af udtrykket, i stedet for behov:konstatering formelt fra den fælles af intemtemppeanza, den meddelelse af vurderingen og transkription i ejendomsregistret over ejendomsovertagelsen titel (blandt mange, se Cass. n. 25196/2008).

Pecuniære administrative sanktioner

Noted themanglende overholdelse, altid i overensstemmelse medkunst. 31, D.P.R. 380/2001, en er pålagt økonomisk administrativ sanktion for et beløb på mindst 2.000 euro og højst 20.000 euro, (uden at dette berører anvendelsen af ​​andre foranstaltninger og sanktioner i henhold til gældende regler). den udbytte som følge af sanktioner, skal de udelukkende anvendes af kommunen til nedrivning og genopbygning af ulovlige værker og til erhvervelse og udstyr af arealer til offentlige grønne områder.
Regioner med almindelige vedtægter kan øge mængden af ​​økonomiske administrative sanktioner og fastslå også, at sanktioner regelmæssigt gentages, hvis manglende overholdelse af nedrivningsordren forbliver.
Udgifter til nedrivning
Det erhvervede arbejde er nedrevet på bekostning af de ansvarlige misbrug, medmindre Rådets overvejelse ikke angiver eksistensen af ​​fremherskende offentlige interesser og altid, at arbejdet ikke er i konflikt med væsentlige bymæssige eller miljømæssige interesser.
For uautoriserede arbejder udført på land, der er undergivet statslige eller regionale lovgivninger, er grænsen for uopsigelighed, at den frie erhvervelse i tilfælde af manglende overholdelse af nedlæggelsesforbudet bekræftes som ret til fordel for de administrationer, der er ansvarlige for tilsynet med Obligationens overholdelse.

Disse administrationer sørger for nedrivning af ulovlige værker og restaurering af staternes tilstand på bekostning af dem, der er ansvarlige for misbrug. I hypotesen om konkurrencebegrænsning forekommer overtagelsen til fordel for kommunens beføjelser (kunst. 31 decr. cit. co.).

Nedrivningsordren i straffesætningen af ​​overbevisning

L 'bestilling Nedrivning udstedes også af dommeren, der udsteder overbevisning dommen for den byplanlægningsforbrydelse der henvises tilkunst. 44, D.P.R. 380/2001, hvis nedrivningen endnu ikke er udført.
Det er blevet fastslået, at denne rækkefølge ikke må forudgå af meddelelsen om det påbudte forbud (jf Cass. n. 47322/2007).
Ordren det er også gyldigt Ved salg af aktivet a tredje: tredjeparter lider både af konsekvenserne af nedrivning såvel som erhvervelse af kommunens arv: selvom modtageren af ​​nedrivningsordren og hvem har udført misbrug, skal ordren udføres til nogen.
Således læser vi i sætning n. 22853/2007, hvor det dog er angivet, at: Den genoprettende funktion af nedrivnings sanktionen bestilt ved uigenkaldelig straf, der fastslog ulovligheden af ​​bygningen af ​​bygningen, indebærer, at i mangel af modstridende gyldige og effektive administrative foranstaltninger skal den fuldbyrdes over for enhver, der har erhvervet ejendomsretten til godt, at det med sin varighed fortsætter med at forårsage skade på miljøet.
Det følger heraf, at mens ordregiveren er genstanden, der har udført misbrug, skal ordren stadig udføres over for enhver, der har købt ejendomsretten til aktivet.
Naturligvis kan den tredje kan gøre gengæld mod skyldneren for den lidte skade.
Reglerne vedrørende proceduren for nedrivningsordren, der henvises tilkunst. 31, der også er nævnt, gælder også for bygningsinterventionerartikel 22, stk. 3, D.P.R. 380/2001, det vil sige de interventioner, for hvilke det er muligt at udføre aktiviteten som et alternativ til byggetilladelsen.
For yderligere oplysninger henvises til lovens tekst og til en sagkyndiges høring.Video: The Protestant Reformation Is Far From Over