Konflikt af ejerlejlighed interesser

Hvad angår ejerlejligheder i bygninger, hvis det på den ene side er muligt at tale om en interessekonfliktposition, er det på den anden side ikke særlig nemt at demonstrere dette.

Konflikt af ejerlejlighed interesser

Samfundets og individets interesser

Det er muligt inden for en bygning i bygninger atsamfundets interesse, dvs. interessen for alle ejerlejligheder, adskiller sig fra den enkelte deltagers interesse i holdet?

Assemblea

Svaret er bestemt positivt og et eksempel vil bidrage til at afklare det reelle omfang af spørgsmålet.
Det klassiske eksempel er ejerens ejer: I slutningen af ​​forvaltningsåret skal han som enhver agent fremlægge ledelsesberetningen for sin (mulige) godkendelse.
Det er tydeligt, at hans interesser under sådanne omstændigheder, hvilket klart er at se den godkendte tæller, er forskellig fra samlingen, som dog har interesse i at verificere sin godhed og kun som følge heraf til bevidst godkendelse.
Uden at tænke på erklæringen, selv om afstemningen om udnævnelse af direktøren, hvis der skal stemme for en ejerlejlighed, kan de enkelte medejerne ligge i en situation, der ligner den forventede til godkendelse af regnskabet.
Det samme, omend ikke altid og med forskel, kan siges i tilfælde af beslutninger om vedligeholdelsesinterventioner, der medfører, at de er nødt til at træffe beslutning om stillads stillads stilling eller i hvert fald adgang til mere eller mindre kontinuerlig og stabil måde til ejendomsenhederne. eksklusiv ejendom og etablere kompensation (se kunst. 843 c.c..).

Konfliktsituation

Fra disse få eksempler det fremgår tydeligt at som i andre tilfælde, selv i ejerlejlighed er det muligt at ankomme i situationer af interessekonflikt.
Hvilke regler regulerer ejerlejlighed interessekonflikt?
i domme afsagt i sagen er bekræfteti årevis nu det da lovgivningen om ejerlejlighed ikke indeholder nogen bestemmelse i forhold til interessekonflikten, har retspraksis truffet disciplinen om interessekonflikter, der er planlagt med hensyn til samlingen af ​​aktieselskaber, og har identificeret to hovedhypoteser om mulig interessekonflikt i ejerlejlighed forhold (Samt Trib. Catanzaro 15. marts 2011).
I denne sammenhæng ifølge retspraksis går at have identificeret en interessekonflikt mellem aktionæren og virksomheden eller mellem ejerlejlighed og ejerlejlighed, således at det udelukkes at udelukke den enkelte fra dannelsen af ​​den kollektive vilje, når der er konflikt mellem det autonome interessesentre, også udstyret med juridisk personlighed og et medlem af det styrende organ for beføjelsen til at danne denne vilje er id en juridisk situation, der er egnet til at bestemme muligheden for, at den overvejende magt udøves af organets komponent i modsætning til den kollektive interesse, idet den er den første en personlig interesse i vedtagelse af andre beslutninger end dem, der er fordelagtige for sidstnævnte (Trib. Catanzaro 15. marts 2011).
InteressekonfliktDerfor er der intet andet end det tilfælde, hvor to emner, der er interesserede i samme kendsgerning, ser forskellige og i hvert fald konfliktløsninger.

Dimensionering af interessekonflikten

Assemblea e conflitto

en beslutning truffet med den gunstige afstemning (eller modsat) af et ejerlejlighed i interessekonflikt med ejerlejen er ugyldig eller klageadgang til retsmyndigheden (efter afslutningen af ​​forligsprojektet) inden for tredive dage efter vedtagelsen (eller kommunikation, hvis de er fraværende boliger).
Tænk på alleAdministrator-ejerlejlighed hvis stemme er afgørende for godkendelsen af ​​erklæringen.
For at en aktionærs beslutning kan blive annulleretDet er imidlertid ikke nok, at der er en interessekonflikt, det er også nødvendigt, at denne konflikt medfører skade på holdet.
I ovennævnte sætning citeret af Court of Catanzaro vi læser, at misbrug af majoritetsregeln (ellers kaldet misbrug eller overskydende magt) er årsagen til annullering af aktionærernes beslutninger når beslutningen ikke finder nogen begrundende grund i ejerlejlighedets interesser og dette fordi afstemningen er inspireret af ejerlejlighedernes udøvelse af en personlig interesse antitetisk for det fælles; ligeledes skal det betragtes som ugyldigt på grund af en interessekonflikt, når beslutningen er resultatet af en forsætlig svigagtig aktivitet i de modstridende ejerlejligheder, der har den nøjagtige hensigt at provokere krænkelsen af ​​deltagelsesrettigheder og andre ejendomsrettigheder på grund af minoritetsaktionærerne. Behovet for at bevise, at majoritetsaktionæren har misbrugt deres stemmeret, hviler på minoritetsaktionæren, der påtager sig beslutningens illegitimitet (Trib. Catanzaro 15. marts 2011).
dette konfliktsituation Så beskrevet er det ikke tilstrækkeligt med det formål at nå ophævelsen af ​​beslutningen. For at opnå dette resultat er nødvendigt:
a) at stemme udtrykt af ejerlejlighed i en interessekonflikt det er afgørende, og at skadedyren i samme opløsning for ejerlejlighed eksisterer i det mindste på en potentiel måde. Derfor kan beslutningen, der ikke påvirker ejerlejlighedets interesser (eller rettere forfølger dem) ikke annulleres, og at den samtidig forfølger individets interesser;
b) Desuden skal interessekonflikten mellem de personlige grunde af den enkelte ejerlejlighed og den fælles institutionelle interesse for abortløsningen af ​​aktionærernes beslutning ikke eksistere abstrakt, men konkret, gennem en nødvendig vurdering (jf. Den 18. maj 2001, nr. 6853, hvor det blev fastslået, at den blotte stilling som direktør for et selskab, der har fået overdraget at udføre arbejder med fælles dele, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at give anledning til en interessekonflikt, som kun kan forudses, hvis den pågældende ejer i sin egenskab af direktør for selskabet forfølger en interesse, som står i modsætning til interessen for en korrekt og omkostningseffektiv gennemførelse af arbejdet på de pålagte fælles dele fra ejerlejlighed).
Med andre ord konkluderer det calabriske retsvæsen, interessekonflikten bestemmer, at forsamlingsbeslutningen er ugyldig, men kun når det er muligt at konkret demonstrere den uretmæssige fordel, at ejeren i en interessekonflikt har til hensigt at forsikre mod andre ejerlejligheder, fordi en eneste generisk og abstrakt evaluering af konflikten ikke er nok (Trib. Catanzaro 15. marts 2011).Video: PĂĄ sporet af "deep state" af Tommy Hansen